Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №06 (05) DOI of Article
10.37434/as2021.06.06
2021 №06 (07)

Автоматичне зварювання 2021 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2021, с. 39-43

Вплив умов захисту зварювальної ванни аргоном на властивості швів при tig зварюванні титану

В.П. Прилуцький, Л.Є. Єрошенко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Розроблена методика, яка дозволяє при зварюванні титану в реальному масштабі часу експериментально встановити кореляційну залежність між підвищеною концентрацією кисню в аргоні зварювального пальника, інтенсивністю випромінювання атомних ліній кисню OI в дузі і відповідною зміною властивостей зварних швів. Встановлено, що збільшення вмісту кисню у аргоні до 0,34 об. % при порушенні захисту шва призводить до підвищення межі міцності металу шва на 30 % і одночасно зниженню пластичності на 65 %. Запропонована методика може бути використана для створення бази даних при розробці систем прогнозування експлуатаційної надійності зварних конструкцій з титанових сплавів за кількісними показниками зміни характеристик металу зварного шва під час зварювання. Бібліогр. 9, табл. 4, рис. 8.
Ключові слова: аргонодугове зварювання (TIG), сплав титана ВТ1-0, порушення захисту аргоном, газові домішки, прогнозування властивостей швів


Надійшла до редакції 25.02.2021

Список літератури

1. ДСТУ ГОСТ 10157:2019 Аргон газоподібний та рідкий. Технічні умови (ГОСТ 10157-2016, IDT).
2. Гуревич С.М., Замков В.Н, Блащук В. Е. и др. (1986) Металлургия и технология сварки титана и его сплавов. 2-е изд. Киев, Наукова думка.
3. Mitra, T.K., Venkataraman, G. (1996) Eff ect of shielding on the properties titanium welds. WRI Journal, 17, 4б, 117–121.
4. Щипков М.Д., Зеленова М.И., Петров В.Н. (1974) Обработка давлением и сварка. Влияние состава защитной среды на конечное содержание водорода в металле шва при сварке сплава 3В. Ленинград, Машиностроение.
5. Зубрецкая Н.А., Федин С.С. (2014) Системи обробки інформації. Прогнозирование прочности сварных точечных соединений, вип. 5 (121).
6. Лазоренко Я.П., Шаповалов Е.В., Коляда В.А. (2011) Анализ спектра излучения сварочной дуги для мониторинга дуговой сварки (обзор). Автоматическая сварка, 11, 24–27.
7. Зайдель А. Н., Прокофьев В. К., Райский С. М. и др. (1977) Таблицы спектральных линий. Москва, Наука.
8. Ерошенко Л.В., Прилуцкий В. П., Замков В.Н. (1994) Видео-спектральная методика исследования сварочной дуги в аргоне. Автоматическая сварка, 7-8, 7–9.
9. Капцов Н.А. (1950) Электрические явления в газах и вакууме. Москва-Ленинград, Государственное издательство технико-теоретической литературы.

Реклама в цьому номері: