Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №06 (06) DOI of Article
10.37434/as2021.06.07
2021 №06 (01)

Автоматичне зварювання 2021 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2021, с. 44-50

Відновлення зношених косозубих великомодульних шестерень електрошлаковим наплавленням

С.М. Козулін1, І.І. Личко1, С.С. Ковальчук1, Г.С. Подима2, М.В. Лазарчук2
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, вул. Дашавська, 6/2. E-mail: meganom8@ukr.net

Викладені результати експериментальних досліджень, виконаних з метою розробки високопродуктивної технології, устаткування і спеціального технологічного оснащення для відновлення зношених зубів великомодульних косозубих шестерень електрошлаковим наплавленням (ЕШН). Основні завдання роботи: розробка конструкції і методу виготовлення спеціального водоохолоджуваного формувального оснащення, пошук режимів ЕШН, що забезпечують гарантований сплав присадкового металу з основним, а також якісне формування робочих поверхонь наплавлених зубів; адаптація вузлів серійного апарату А-535 УХЛ4 з джерелом живлення ТШС 1000-3 для виконання ЕШН плавким мундштуком електродним дротом діаметром 3 мм з використанням плавлених флюсів АН-8 та АН-9У; розробка конструкції наплавлювальної установки; відновлення дослідно-штатної косозубої шестерні і оцінка її працездатності. Визначений рівень питомої погонної енергії, що забезпечує якісне відновлення зубів, вибрані зварювальні матеріали для отримання необхідного хімічного складу і службових характеристик наплавленого металу. На ремонтно-механічному заводі ТПО «Братський ЛПК» організована спеціалізована ділянка відновлення зубів великомодульних шестерень, де відновлено із застосуванням ЕШН зубчасте колесо і відправлено для проведення експлуатаційних випробувань. Досвід експлуатації показав, що відновлене зубчасте колесо має хорошу плавність ходу і стійкість зубів в умовах знакозмінних і контактних навантажень, що виникають при експлуатації окорувального барабана. Знос зубів на рівні твірної окружності не перевищує 3...5 мм. Бібліогр. 10, табл. 1, рис. 8.
Ключові слова: відновлення, косозубі шестерні, великомодульні, знос, електрошлакове наплавлення, плавкий мундштук, питома погонна енергія, формувальне оснащення, якість сплавлення, наплавлювальна установка, термічна обробка, залишкові деформації, експлуатаційні випробування


Надійшла до редакції 13.04.2021

Список літератури

1. Пантелеенко Ф.И., Лялякин В.П., Иванов В.П., Константинов В.М. (2003) Восстановление деталей машин: Справочник. Иванов В.П. (ред.). Москва, Машиностроение.
2. Сущук-Слюсаренко И.И., Лычко И.И., Козулин М.Г., Семенов В.М. (1989) Электрошлаковая сварка и наплавка в ремонтных работах. Киев, Наукова думка.
3. Патон Б.Е. (1980) Электрошлаковая сварка и наплавка. Москва, Машиностроение.
4. Зорин И.В., Соколов Г.Н., Цурихин С.Н. и др. (2005) Восстановление рабочих поверхностей деталей и инструмента сборочно-сварочной оснастки электрошлаковым способом композиционными жаропрочными материалами. Сборка в машиностроении, приборостроении, 5, 17–20.
5. www.voestalpine.com/welding.
6. Kozulin, S.M., Lychko, I.I., Podyma, G.S. (2008) Electroslag surfacing of rotating kiln gear shaft teeth. The Paton Welding J., 5, 31–34.
7. Волюшко Ю.С. (2008) Основы теории и проектирования зубчатых передач: учеб. пособие по дисциплине «Теория машин и механизмов». Владимир, Изд-во Владим. гос. ун-та.
8. Лычко И.И., Козулин С.М. (1988) Электрошлаковая наплавка – эффективный способ восстановления крупномодульных шестерен. Киев, Общество «Знание».
9. Kozulin, S.M., Sushchuk-Slyusarenko, I.I., Lychko, I.I. (2009) Effect of ESC parameters on quality of restored gear teeth. The Paton Welding J., 9, 47–49.
10. Лычко И. И., Сущук-Слюсаренко И.И. (1987) Технологические особенности восстановления деталей машин и агрегатов электрошлаковой сваркой и наплавкой. Автоматическая сварка, 3, 56-57.

Реклама в цьому номері: