Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №07 (03) DOI of Article
10.37434/as2021.07.04
2021 №07 (05)

Автоматичне зварювання 2021 #07
Журнал «Автоматичне зварювання», № 7, 2021, с. 21-26

Термоімпульсне зварювання полімерних матеріалів

М.Г. Кораб, М.В. Юрженко, А.В. Ващук, А.М. Гальчун


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Тканини з поліефірних (поліестерових) синтетичних волокон знаходять широке застосування як при виробництві товарів широкого вжитку, так і у різноманітних технічних виробах. Виробництво фільтрувальних пакетів за допомогою зварювання в даний час в Україні відсутнє, потреба у них досить велика, тому створення подібної технології зварювання є актуальною задачею. Було обрано метод термоімпульсного зварювання тавровими (Т-подібними) рантовими швами із суцільним проплавленням та одночасним розрізанням матеріалу, що зварюється. Розроблено експериментальну установку з нагрівальним елементом із ніхромового дроту діаметром 0,8 мм. За один цикл термоімпульсного зварювання формуються два поздовжніх шва, так звані таврові або Т-подібні рантові шви. Механічні випробування зварних швів фільтрувальної поліестерової тканини, отриманих термоімпульсним зварюванням, показали достатній рівень їх механічної міцності. Для контролю якості готових фільтрувальних пакетів достатньо візуально огляду швів на предмет виявлення непроварів або інших явних дефектів. Бібліогр. 9, рис. 8.
Ключові слова: термопласти, зварні з’єднання, поліестерова тканина, термоімпульсне зварювання


Надійшла до редакції 21.02.2021

Список літератури

1. Аржаков, М.С., Жирнов, А.Е., Ефимова и др. (2012) Высокомолекулярные соединения [Macromolecular compounds]. Москва, Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова.
2. Buketov, A., Brailo, M., Yakushchenko, S., Sapronova, A. (2018) Development of Epoxy-Polyester Composite with Improved Thermophysical Properties for Restoration of Details of Sea and River Transport [Rozrobka epoksydno-poliefirnoho kompozytu z polipshenymy teplofizychnymy vlastyvostyamy dlya vidnovlennya detaley morsʹkoho ta richkovoho transportu]. Advances in materials science and engineering, 1–6. Doi: https://doi.org/10.1155/2018/6378782.
3. Buketov, A., Brailo, M., Yakushchenko, S. et al. (2019) Investigation of Tribological Properties of Two-Component Bidisperse Epoxy-Polyester Composite Materials for Its Use in the Friction Units of Means of Sea Transport [Doslidzhennya trybolohichnykh vlastyvostey dvokomponentnykh dvodyspersnykh epoksydno-poliefirnykh kompozytsiynykh materialiv dlya yoho vykorystannya v vuzlakh tertya zasobiv morsʹkoho transportu]. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 3(63), 171–182. Doi: https://doi.org/10.3311/PPme.13161.
4. Polyester Manufacturing. Available at: [Accessed 10 May 2021].
5. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. (2012) Материаловедение швейного производства. Москва, Академия.
6. ДСТУ 2004. ISO 5498:1981. International Standards Offi ce. Продукти сільськогосподарські харчові. Загальний метод визначання вмісту сирої клітковини.
7. Jevšnik, S., Vasiliadis, S., Bahadir, S. K. et al. (2016) Applying Heat for Joining Textile Materials. In Joining Technologies. Intech Open. Doi: https://doi.org/0.5772/64309.
8. Midha, V.K., Dakuri, A. (2017) Spun bonding technology and fabric properties: a review [Tekhnolohiya pryadenoho skleyuvannya ta vlastyvosti tkanyny: ohlyad]. J. Textile Eng Fashion Techno, 1(4), 126–133. Doi: https://doi.org/ 10.15406/jteft.2017.01.00023.
9. Фільтрувальні поліестерові тканини торгової марки Saatifi l. Available at: [Дата звернення 10 травня 2021].

Реклама в цьому номері: