Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №02 (03) DOI of Article
10.37434/sem2022.02.04
2022 №02 (05)

Сучасна електрометалургія 2022 #02
Сучасна електрометалургія, 2022, #2, 27-32 pages

Структура і властивості електрошлакових зварних з’єднань титанового сплаву ВТ6

І.В. Протоковілов, В.О. Шаповалов, В.Б. Порохонько, С.Г. Григоренко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Наведено результати досліджень якості електрошлакових зварних з’єднань плит титанового сплаву ВТ6 товщиною 100 мм. Дослідження включали рентгенографічний контроль, хімічний і газовий аналіз, оптичну металографію, механічні випробування на розтяг і ударну в’язкість, а також фрактографічний аналіз. Рентгенографічний контроль та оптична металографія зварного з’єднання показали відсутність поверхневих та внутрішніх дефектів у металі шва та зоні термічного впливу. Газовий аналіз металу шва показав його відповідність вимогам стандарту до сплаву ВТ6. Міцність на розрив металу шва в середньому становила 90 % від міцності основного металу, а ударна в’язкість (KCU) була в 1,6 рази вище, ніж у основного металу. Руйнування металу шва і ЗТВ мали транскристалітний характер змішаного типу з ділянками як пластичного, так і крихкого руйнування. Показано, що механічні властивості зварного з’єднання обумовлюються, в першу чергу, розміром зерен і мікроструктурою металу шва та ЗТВ, які формуються в умовах низької швидкості охолодження та високого тепловкладення, характерних процесу електрошлакового зварювання. Бібліогр. 9, табл. 3, рис. 8.
Ключові слова:: титановий сплав ВТ6; електрошлакове зварювання; зварне з’єднання; структура; механічні властивості; характер руйнування

Received 21.04.2022

Список літератури

1. Paton, B., Yushchenko, K., Kozulin, S., Lychko, I. (2019) Electroslag welding process. Analysis of the state and tendencies of development (Review). The Paton Welding J., 10, 33–40. DOI: https://doi.org/10.15407/tpwj2019.10.05
2. Yushchenko, K., Lychko, I., Kozulin, S. et al. (2018) Application of welding in construction. The Paton Welding J., 9, 23–27. https://doi.org/10.15407/tpwj2018.09.05
3. Kaluc, E., Taban, E., Dhoogev, A. (2006) Electroslag welding process and industrial applications. Metal Dunyasi, 152(13), 100–104.
4. Yushchenko, K., Kozulin, S., Lychko, M., Kozulin, M. (2014) Joining of thick metal by multipass electroslag welding. Ibid., 9, 30–33. https://doi.org/10.15407/tpwj2014.09.04
5. Paton, B., Dudko, D., Palti, A. et al. (1999) Electroslag welding (Prospects of development). Avtomatich. Svarka, 9, 4–6 [in Russian].
6. Shcherbinin, E., Kompan, Ya. (2005) MHD Technologies of Electroslag welding and melting of Titanium alloys for aerospace industry. Proc. of 15th Riga and 6th Pamir Conf. on Fundamental and Applied MHD, 287–290.
7. Devletian, J., Chen, S.J., Wood, W. et al. (1990) Fundamental aspects of electroslag welding of titanium alloys. Recent trends in welding science and Technology. ASM Intern., 419–424.
8. Chen, S.J., Devletian, J.B. (1990) Microstructure and mechanical properties of electroslag welds in Ti–6A1–4V alloy. Weld. J., 69(9), 319–324.
9. Protokovilov, I., Porokhonko, V., Petrov, D. (2013) Technological peculiarities of electroslag narrow-gap welding of titanium. The Paton Welding J., 1, 34–38.

Реклама в цьому номері: