Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №02 (04) DOI of Article
10.37434/sem2022.02.05
2022 №02 (06)

Сучасна електрометалургія 2022 #02
Сучасна електрометалургія, 2022, #2, 33-38 pages

Металургійні процеси у металі шва при електронно-променевому зварюванні алюмінієвого сплаву 01570

В.В. Скрябінський1, В.М. Нестеренков1, М.О. Русиник1, А.В. Микитчик2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2ДП «Міжнародний центр електронно-променевих технологій ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України». 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 68

Реферат
Вивчено вміст скандію та цирконію на різних ділянках зварних зʼєднань штампованих напівфабрикатів алюмінієвого сплаву 01570, виконаних способом електронно-променевого зварювання. Встановлено, що у зварювальній ванні відбувається розчинення не тільки вторинних, а й частини первинних інтерметалідів Al3(Sc, Zr), що містилися в основному металі. Кількість розчиненого у рідкому металі скандію визначається часом існування ванни. Надалі, залежно від швидкості загартування при охолодженні металу шва, скандій повністю або частково фіксується у твердому пересиченому розчині. При концентрації розчиненого у зварювальній ванні скандію 0,10…0,12 % його повний перехід у пересичений твердий розчин забезпечує загартування зі швидкістю не менше 5·102 ºС/с. Показано, що в зміцненні штампованих напівфабрикатів бере участь близько 50 % скандію, що міститься в сплаві 01570. Скандій, що залишився, входить до складу первинних інтерметалідів. Бібліогр. 11, табл. 4, рис. 4.
Ключові слова:: електронно-променеве зварювання; алюмінієвий сплав; загартування; штучне старіння; інтерметаліди

Received 12.04.2022

Список літератури

1. Филатов Ю.А. (2014) Сплавы системы Al–Mg–Sc как особая группа деформируемых алюминиевых сплавов. Технология легких сплавов, 2, 34–41.
2. Дриц М.Е., Торопова Л.С., Анастасьева Г.К. и др. (1984) Влияние гомогенизирующих нагревов на свойства сплавов систем Al–Sc и Al–Mg–Sc. Изв. АН СССР. Металлы, 3, 196–201.
3. Скрябінський В.В., Нестеренков В.М., Русиник М.О., Страшко В.Р. (2020) Вплив режиму електронно-променевого зварювання, термічної обробки і пластичної деформації на міцність з’єднань алюмінієвого сплаву 1570. Автоматичне зварювання, 5, 10–15. https:// patonpublishinghouse.com/eng/journals/tpwj/2020/05/02
4. Нестеренков В.М., Скрябінський В.В., Русиник М.О. (2021) Вплив термічних циклів при електронно-променевому зварюванні алюмінієвого сплаву 1570 на механічні властивості зварних з’єднань. Там само, 5, 40–45. https:// patonpublishinghouse.com/eng/journals/as/2021/05/06
5. Березина А.Л., Сегида Е.А., Монастырская Т.А., Котко А.В. (2008) Влияние скорости кристаллизации на аномальное пересыщение Al–Mg–Sc сплавов. Металлофизика и новейшие технологии, 30(6), 849–857.
6. Давыдов В.Г., Елагин В.И., Захаров В.В., Ростова Т.Д. (1996) О легировании алюминиевых сплавов добавками скандия и циркония. Металловедение и термическая обработка металлов, 8, 25–30.
7. Захаров В.В., Фисенко И.А. (2013) Об экономии скандия при легировании им алюминиевых сплавов. Технология легких сплавов, 4, 52–60. https://cyberleninka.ru/article/n/ ob-ekonomii-skandiya-pri-legirovanii-im-alyuminievyhsplavov/ viewer
8. Zhao W.T., Yan D.S., Li X.Y. et al. (2006) Tensile property of Al–Mg–Sc–Zr alloy at cryogenic temperature. AIP Conference Proceedings, 824, 169–175. https://aip.scitation.org/doi/ abs/10.1063/1.2192348?journalCode=apc
9. Филатов Ю.А. (2013) Алюминиевые сплавы системы Al–Mg–Sc для сварных и паяных конструкций. Технология легких сплавов, 2, 36–42. https://cyberleninka. ru/article/n/alyuminievye-splavy-sistemy-al-mg-sc-dlyasvarnyh-i-payanyh-konstruktsiy/viewer
10. Елагин В.И. (2004) История, успехи и проблемы легирования алюминиевых сплавов переходными металлами. Там же, 3, 6–29.
11. Валуев В.В. (1998) Микроструктура крупногабаритных слитков алюминиевого сплава 01570. Металловедение и термическая обработка металлов, 6, 15–17.

Реклама в цьому номері: