Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №03 (03) DOI of Article
10.37434/sem2023.03.04
2023 №03 (05)

Сучасна електрометалургія 2023 #03
Сучасна електрометалургія, 2023, #3, 19-27 pages

Установка нового покоління для плазмово-дугового нанесення покриттів і розпилення струмопровідних дротових матеріалів

В.М. Коржик, Д.В. Строгонов, О.М. Бурлаченко, О.В. Ганущак, О.М. Войтенко

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Представлено плазмово-дугову установку промислового типу загальною потужністю до 50 кВт для нанесення функціональних покриттів на деталі відповідального призначення та сферодизації дротових матеріалів. Особливістю установки є використання системи водяного охолодження внутрішніх деталей плазмотрона, зміненої конструкції соплової і катодної частин та зменшення загальних габаритів плазмотрона, що забезпечує більш високу продуктивність процесу, розширення галузей його застосування, підвищення механічних та технологічних характеристик отримуваних гранул і покриттів та ін. Представлена мікроструктура та результати досліджень гранулометричного складу дисперсної фази, які свідчать про формування щільних покриттів з пористістю менше 1 %, що утворюються з гранул сферичної форми переважно у вузькому гранулометричному діапазоні 20…100 мкм. Бібліогр. 17, табл. 1, рис. 9.
Ключові слова: плазмово-дугове розпилення, струмопровідний дріт, нанесення покриттів, сферодизація, гранулометричний склад, міцність зчеплення, щільність, сферичність

Received 20.06.2023

Список літератури

1. Yenni D., McGill W., Lyle J. (1961) Electric arc spraying. United States, Pat. 2982845.
2. Кудинов В.В. (1962) Нанесение тугоплавких покрытий дуговой плазмой. Технология машиностроения, 21, 41–45.
3. Кудинов В.В. (1966) Нагрев токоведущей проволоки сжатой дугой. Сварочное производство, 4, 11–13.
4. Краснов А.Н. (1965) Плазменное распыление вольфрама. Порошковая металлургия, 3, 1–5.
5. Краснов А.Н. (1965) Плазменное распыление молибдена. Порошковая металлургия, 1, 1–5.
6. Бобров Г.В., Привезенцев В.И., Умнова Л.В. (1965) Образование частиц при плавлении проволоки в плазменном потоке. Порошковая металлургия, 1, 79–86.
7. Петруничев В.А., Титков В.В. (1977) К механизму плазменного распыления проволоки. Физика и химия обработки материалов, 1, 14–16.
8. Зеленин В.И., Кавуненко П.М., Тисенков В.В. и др. (2009) Применение плазменно-дуговой металлизации для восстановления колесных пар грузовых вагонов. Автоматическая сварка, 12, 36–40.
9. Зеленин В.И., Кавуненко П.М., Теплюк В.М. и др. (2009) Усовершенствованная технология восстановления шеек осей колесных пар тележек грузовых вагонов. Сварщик, 12, 8–9.
10. Коржик В.Н., Короб М.Ф. (2012) Механизированная линия PLAZER 30PL-W для плазменно-дугового проволочного напыления покрытий на крупногабаритные детали типа «вал». Сварщик, 4, 13–15.
11. Коржик В.М., Хаскін В.Ю., Харламов М.Ю. та ін. (2022) Вплив супутнього обтискаючого потоку на структуру і властивості покриття при плазмово-дуговому напилюванні плавким струмопровідним дротом-анодом. Автоматичне зварювання, 2, 1–8.
12. Bobzin K., Cook D., Kowalsky K. et al. (2007) Thermal spraying of cylinder bores with the PTWA internal coating system. Proc. of the ASME Inter. Engine Combustion Engine Division Fall 2007 Technical Conf. ICEF07, 1–8.
13. Sun P., Fang Z., Zhang Y. et al. (2017) Review of the methods for the production of spherical Ti and Ti alloy powder. JOM, 69, 1853–1860. DOI: https://doi.org/10.1007/s11837-017-2513-5
14. Коржик В.М., Строгонов Д.В., Бурлаченко О.М. та ін. (2023) Ефективність процесу плазмово-дугової сферодизації струмопровідного титанового дроту. Сучасна електрометалургія, 1, 1–9.
15. Kaplan M.A., Gorbenko A.D., Ivannikov A.Y. et al. (2022) Preparation and investigation of spherical powder made from corrosion-resistant 316L steel with the addition of 0.2 % and 0.5 % Ag. Materials, 7887(15), 13. DOI: https://doi. org/10.3390/ma15227887
16. Cao M., Gitzhofer F., Gravelle D.V. et al. (1997) A torch nozzle design to improve plasma spraying techniques. plasma sources science and technology. IOP Publ., 8. DOI: https:// doi.org/10.1088/0963-0252/6/1/006
17. Kalayda T.A., Kirsankin A.A., Ivannikov A.Y. et al. (2021) The plasma atomization process for the TiAlV powder production. J. Phys.: Conf. Ser., 1942, 012046. DOI: https://doi. org/10.1088/1742-6596/1942/1/012046

Реклама в цьому номері: