Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №04 (06) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.04.01
2021 №04 (02)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №4, стор. 11-18

Застосування перетворення Гільберта для аналізу сигналів автоматизованого вихрострумового контролю. Частина 2. Отримання вторинних діагностичних ознак та приклади реалізації

Ю.В. Куц1, В.М. Учанін2, Ю.Ю. Лисенко1, В.Ф. Петрик1, О.Е. Левченко1, Г.А. Богдан1


1НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: y.kuts@ukr.net
2Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: vuchanin@gmail.com

У першій частині статті було показано, що дискретне перетворення Гільберта сигналів вихрострумового контролю дає змогу отримувати вибірки дискретних характеристик цих сигналів. У другій частині розглядається використання цих даних для отримання детермінованих і статистичних характеристик – законів модуляції амплітуди та фази сигналів і кругових статистик, які отримують з різниці фазових характеристик сигналів. Стаття присвячена дослідженню застосування фазових методів обробки сигналів вихрострумових перетворювачів, що ґрунтуються на комбінації дискретного перетворення Гільберта та методів детермінованого і статистичного вимірювання фази. Наведено приклади використання вторинних діагностичних ознак, отриманих за фазовою характеристикою сигналів, для вирішення задач автоматизованого вихрострумового контролю. Розроблено експериментальну діагностичну систему вихрострумового контролю, яка використовує частоту власних коливань сигналу перетворювача в якості інформативного параметру. Запропонована система передбачає використання перетворювачів в коливальному режимі як абсолютного типу, так і перетворювачів подвійного диференціювання. Наведено аналіз експериментальних результатів та отримані за запропонованою методикою залежності при виявленні дефектів та визначенні товщини діелектричного покриття. Бібліогр.10, табл. 1, рис. 11.
Ключові слова: вихрострумовий неруйнівний контроль, дискретне перетворення Гільберта, фазова характеристика сигналу

Надійшла до редакції 08.11.2021

Список літератури

1. Куц Ю.В., Учанін В.М., Лисенко Ю.Ю., Левченко О.Е. (2021) Застосування перетворення Гільберта для аналізу сигналів автоматизованого вихрострумового контролю. Частина 1. Теоретичні аспекти використання перетворення Гільберта у вихрострумовому контролі. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 3, 7–13. DOI: doi: https://doi.org/10.37434/tdnk2021.03.01
2. McMaster, R.C., McIntire, P. (1986) Nondestructive Testing Handbook. Vol. 4: Electromagnetic Testing (Eddy current, Flux leakage and Microwave Nondestructive Testing). 2nd edn. USA, American Society for NDT.
3. Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Ковалев А.В. и др. (2005) Неразрушающий контроль и диагностика: справочник. Москва, Машиностроение.
4. Тетерко А.Я., Назарчук, З.Т. (2004) Селективна вихрострумова дефектоскопія. Львів, НАН України, ФМІ ім. Г.В. Карпенка.
5. Udpa, S., Upda, L. (2004) Eddy current testing–Are we at the limits? Proc. of 16th World Conference on Non-Destructive Testing, Canada, Montreal, August/September 2004 (http:// www.ndt.net).
6. Mardia, K.V., Jupp, P.E. (2000) Directional Statistics. England, John Willey & Sons, Ltd, Chichcster.
7. Fisher, N.I. (2000) Statistical Analysis of Circular Data. England, Cambridge University Press.
8. Cameron, S. (2005) Making Regression Analysis More Useful, Econometrics. Maidenhead, McGraw Hill Higher Education.
9. Дрейпер Н., Сміт Г. (2016) Прикладний регресійний аналіз: 3-є видання. Вид-во «Вільямс».
10. Lysenko, I., Eremenko, V., Kuts, Y. et al. (2020) Advanced Signal Processing Methods for Inspection of Aircraft Structural Materials. Transactions on Aerospace Research, 2 (259), 27–35. doi: https://doi.org/10.2478/tar-2020-0008

Реклама в цьому номері: