Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №04 (05) DOI of Article
10.37434/tdnk2022.04.06
2022 №04 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2022 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2022, №4, стор. 41-46

Механічні властивості металу критично потоншених ділянок теплопроводу та особливості їх руйнування

П.С. Юхимець1, Р.І. Дмитрієнко1, О.Л. Палієнко1, В.М. Єгоренко2

1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2КП «Київтеплоенерго». 01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5. E-mail: yehorenko.vm@kte.kmda.gov.ua

Виконано порівняння результатів механічних випробувань металу труби в залежності від типу зразка, накопиченої залишкової деформації та методу їх визначення. Виконано порівняльну оцінку міцності теплопроводу за наявності критично потоншеної зони на основі критеріїв статичної та малоциклової міцності. Отримані результати засвідчили, що виявлена при проведенні механічних випробувань зміна характеристик міцності та пластичності критично потоншених ділянок сприяє підвищенню схильності до малоциклового руйнування теплопроводу при більших залишкових товщинах. При цьому задовільний результат періодичних гідравлічних випробувань не виключає можливості руйнування теплопроводу протягом наступного опалювального сезону внаслідок зростання пошкоджуваності металу критично потоншених ділянок при значних коливаннях робочого тиску. Надано пропозиції щодо визначення тиску гідравлічних випробувань теплопроводів. Бібліогр. 17, табл. 2, рис. 8.
Ключові слова:: теплопровід, механічні властивості металу, малоциклова міцність, гідравлічні випробування

Надійшла до редакції 26.08.2022

Список літератури

1. (2003) ГКД 34.20.507 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила.
2. (1994) ГКД 34.20.504 Теплові мережі. Інструкція з експлуатації.
3. (2007) Наказ МінПЕ № 71 Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж.
4. (1998) ДНАОП 0.00-1.11 Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води.
5. (2017) Інструкція Київенерго № 29 Проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність.
6. Дмитрієнко Р.І., Юхимець П.С., Тороп В.М. та ін. (2020) Пошкоджуваність та ефективність проведення гідравлічних випробувань теплових мереж міста Києва. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 1, 37–44. DOI:https://doi.org/10.37434/tdnk2020.01.04
7. Стеклов О.И. (1998) Мониторинг и прогноз ресурса сварных конструкций с учетом их старения и коррозии. Сб. трудов междунар. конф. «Сварка и родственные технологии – в ХХІ век».Киев, ИЭС им. Е.О. Патона, сс.99–109.
8. Плешивцев В.Г., Пак Ю.А., Филиппов Г.А. (2008) Факторы, снижающие конструктивную прочность металла труб, и перспективы создания новых трубных сталей для тепловых сетей. 3-я научно-практическая конференция «Тепловые сети. Современные практические решения». www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2076
9. Плешивцев В.Г., Филиппов Г.А., Пак Ю.А., Ливанова О.В. (2009) Влияние содержания углерода и напряженного состояния на скорость коррозии трубной стали в тепловых сетях. Металлург, 8, 22–25.
10. (1991) ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.
11. Юхимець П.С., Ниркова Л.І., Гопкало О.П. та ін. (2022) Особливості корозії трубопроводів теплових мереж зі сталі 17Г1С. Фізико-хімічна механіка матеріалів, 1, 35–40.
12. (1989) ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия.
13. Гарбер К.Э. (2008) Влияние напряжений на развитие коррозионных процессов в трубопроводах металлургического предприятия. ОАО «Системэнерго». http://www. energosovet.ru/stat463.html
14. (2009) ISO 6892-1 Tensile testing – Part 1: Method of test at room temperature.
15. (2014) ISO 6506 Metallic materials – Brinell hardness test – Part 1: Test method.
16. (2015) СОУ НАЕК 087:2015 Методика визначення механічних властивостей металу за випробуваннями на твердість.
17. Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П. (1985) Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность. Москва, Машиностроение.

Реклама в цьому номері: