Eng
Ukr
Rus

Dear Colleagues,

“The Paton Welding Journal” #08_2023 will be freely distributed from 11 to 15 September during the exhibition SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023, Messe Essen, Norbertstrasse 2, Essen, Germany at the stand of the Paton Welding Institute: Hall 8 Stand 8B29.1.
You can also order this issue of the Journal in electronic form for free.
Send applications to E-mail: journal@paton.kiev.ua
Contents of the issue
Триває друк

2022 №04 (04) DOI of Article
10.37434/tdnk2022.04.05
2022 №04 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2022 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2022, №4, стор. 33-40

Експресна оцінка якості виготовлення гусеничних траків за результатами вимірювання коерцитивної сили

О.П. Гопкало1, О.Є. Гопкало1, М.П. Земцов1, Є.В. Коваленко2, В.Є. Бодунов1

1Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України. 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2. E-mail: apg@ipp.kiev.ua
2ТОВ «АВП Авіаційні Системи України». 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8. E-mail: spc.asu.LTD@gmail.com

Коерцитометричним контролем встановлено суттєві відмінності структури металу в приповерхневому шарі експериментальних гусеничних траків. Отримані експериментальні результати випробувань на 4-х точковий згин експериментальних гусеничних траків зі сталей, що дещо відрізняються за своїм хімічного складом, підтвердили можливість застосування неруйнівного коерцитиметричного контролю для оцінки початкового структурного стану та рівня навантаженості металу, який характеризує ступінь отриманих пошкоджень після навантаження. Метал якісного траку зі сталі типу 110Г13Л у вихідному стані має мати нульові значення коерцитивної сили, що забезпечується оптимальним структурним станом металу. Дана обставина може стати обґрунтуванням запровадження коерцитиметричного контролю для експресної оцінки якості відливок та їх термічної обробки. Бібліогр. 7, табл. 4, рис. 10.
Ключові слова:: гусеничні траки, структуроскоп, коерцитивна сила, структурний стан

Надійшла до редакції 06.10.2022

Список літератури

1. Давыдов Н.Г. (1979) Высокомарганцовистая сталь. Москва, Металлургия.
2. Солнцев Ю.П., Андреев А.К., Гречин Р.И. (1991) Литейные хладостойкие стали. Москва, Металлургия.
3. Зимокос Г.Н., Адаменко Л.А., Иванова Л.Х. (2011) Влияние химического состава на свойства высокомарганцовистой стали в отливках броней конусных дробилок стали. Металлургическая и горнорудная промышленность, 4, 140.
4. Шаров Н.В., Платонов А.В., Чумаков В.А. (2012) Изготовление и оценка качества отливок быстро изнашиваемых деталей из высокомарганцовистых сталей. Горная промышленность, 3, 18–28.
5. Гопкало О.П., Земцов М.П., Гопкало О.Є. та ін. (2021) Діагностування пошкодженості гусеничних траків при механічному навантаженні за результатами вимірювання коерцитивної сили. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 1, 11–17. DOI: https://doi.org/10.37434/tdnk2021.01.03
6. Гопкало О.П., Нехотящий В.О., Безлюдько Г.Я. та ін. (2019) Діагностування пошкодженості аустенітної сталі AISI 304 при механічному навантаженні по вимірах коерцитивної сили. Там само, 4, 12–24. DOI: https://doi. org/10.37434/tdnk2019.04.01
7. Gopkalo, O., Bezlyudko, G., Nekhotiashchiy, V. et al. (2020) Damage evaluation for AISI 304 steel under cyclic loading based on coerciveforce measurements. Int. J. Fatigue, Vol. 139. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2020.105752

Реклама в цьому номері: