Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №08 (01) DOI of Article
10.15407/as2018.08.02
2018 №08 (03)

Автоматичне зварювання 2018 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2018, с. 8-14
 

Опір втомі зварних елементів вантажних вагонів нової конструкції, виготовлених із сталей класу міцності С345 та С390

А. Г. Рейдемейстер1, В. А. Калашник1, В. В. Книш2, С. О. Соловей2


1Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 49010, м Дніпро, вул. Лазаряна, 2. E-mail: dnuzt@diit.edu.ua
2ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
 
Реферат
Викладено результати експериментально-розрахункових досліджень опору втомі натурних зразків шкворневого вузла і вузла закладення стійки бокової стіни напіввагона моделі 12-4106-01 встановлено, що їх експлуатаційний ресурс визначається опором втомі зварних з’єднань елементів конструкцій вузлів. Межа витривалості для них становить від 12,1 МПа (вузол закладення стійки бокової стіни) до 33,6 МПа (шкворневий вузол). Встановлено ділянки зародження втомних тріщин, закономірності їх розвитку та межі витривалості конструкції. Значення меж витривалості, як показав розрахунок напруженого стану кузова вагона, забезпечують експлуатацію до появи втомної тріщини протягом 34,1 і 57,0 років для шкворневого вузла і вузла закладення стійки бокової стіни, відповідно. Бібліогр. 9, табл. 2, рис. 8.
Ключові слова: зварні елементи вантажних вагонів, шкворневий вузол, вузол закладення стійки бокової стіни, опір втомі, напружений стан
 
Література
  1. Битюцкий А. А. (2009) Анализ развития методов оценки усталостной прочности несущих конструкций кузовов грузовых вагонов. Исследование усталостной прочности узлов и выбор параметров новых грузовых вагонов: сб. науч. тр. Битюцкий А. А. (ред.). Санкт-Петербург, Инженерный центр вагоностроения, 7 , 6–13.
  2. Хилов И. А., Афанасьев А. Е. (2009) Выбор параметров узла заделки стойки боковой стены полувагона. Там же, 7 , 34–43.
  3. Битюцкий А. А., Афанасьев А. Е. (2009) Исследование усталостной прочности заделок стоек боковой стены новой конструкции кузова полувагона. Там же, 7 , 54–61.
  4. Плоткин В. С., Дружинин С. С., Ченцов Е. И. (1978) Исследование усталостной прочности заделок стоек 4-х осных цельнометаллических полувагонов. Сб. науч. тр. ВНИИВ, 35 , сс. 21–26.
  5. ГОСТ 33211–2014 (2016) Вагоны грузовые. Требования к прочности и ходовым качествам. Москва, Стандартинформ.
  6. (1983) Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). Москва, ГосНИИВ-ВНИИЖТ.
  7. (1996) Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). Москва, Гос. НИИВ-ВНИИЖТ.
  8. РД 24.050.37–95. Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и ходовые качества.
  9. (2017) Полувагон модели 12–4106–01. Программа и методика исследований ресурса шкворневого узла и узла заделки стойки боковой стены полувагона. ПМ 100–17/ИЦ.


Надійшла до редакції 26.05.2018
Підписано до друку 19.07.2018.