Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №10 (05) DOI of Article
10.15407/as2018.10.06
2018 №10 (07)

Автоматичне зварювання 2018 #10
«Автоматичне зварювання», № 10, 2018, с. 40-44

Електрошлакове наплавлення шарів різної товщини в стаціонарному струмопідвідному кристалізаторі

Ю. М. Кусков, В. Г. Соловйов, І. П. Лентюгов, В. О. Жданов


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Вивчено характер зміни електротехнічних параметрів процесу плавлення дискретної присадки при її подачі порціями та зміні товщини наплавленого металу в стаціонарному струмопідвідному кристаллизаторі. Встановлено, що на процес плавлення в шлаковій ванні впливають початкові значення глибини та питомої електропровідності шлакової ванни. Введено поняття усередненого теплового рівня шлакової ванни, що характеризує зміну фізичних властивостей і теплового стану ванни в результаті введення в неї порцій дискретної присадки та дозволяє оптимізувати початкове положення наплавлювальної поверхні щодо струмоведучої секції кристалізатора. Бібліогр. 5, табл. 1, рис. 5.
Ключові слова: електрошлакове наплавлення, стаціонарний струмопідвідний кристалізатор, товщина наплавленого металу, глибина шлакової ванни

Надійшла до редакції 27.06.2018
Підписано до друку 25.10.2018

Література
  1. Kuskov Yu. (2003) A new approach to electroslag welding. Welding Journal, 4, 42–45.
  2. Кусков Ю. М. (2003) Особенности электрошлаковой наплавки зернистой присадкой в токоподводящем кристаллизаторе. Сварочное производство, 9, 42–47.
  3. Кусков Ю. М., Гордань Г. И., Богайчук И. Л., Кайда Т. В. (2015) Электрошлаковая наплавка дискретным материалом различного способа изготовления. Автоматическая сварка, 5-6, 34–37.
  4. Кусков Ю. М. (2018) Влияние состава флюса на процесс торцевой электрошлаковой наплавки с раздельной подачей присадочного материала. Там же, 1, 44–49.
  5. Латаш Ю. В., Фетисова Т. Я., Воронин А. Е. (1985) Исследование электропроводности и вязкости шлаков (флюсов) системы СаF2–CaO–Al2O3–SiO2, применяемой в электрошлаковой технологии. Сообщение 3. Специальная электрометаллургия, 58, 11–17.