Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №12 (14) DOI of Article
10.15407/as2018.12.15
2018 №12 (16)

Автоматичне зварювання 2018 #12
«Автоматичне зварювання», № 11-12, 2018, с. 151-157

Тенденції розвитку спеціальної електрометалургії титану в Україні

С. В. Ахонін

ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Проведено аналіз основних тенденцій розвитку спеціальної електрометалургії титану в Україні, яка є однією з п'яти країн світу, що має повний цикл виробництва титану: від видобутку титаномістких руд, їх збагачення і виробництва губчатого титану до виплавки злитків титанових сплавів і виробництва практично повного спектру титанових напівфабрикатів. Металургійний переділ губчастого титану в злитки в Україні заснований на технології електронно-променевої плавки з проміжною ємністю, яка знаходить широке застосування в світі при виплавці злитків-слябів. Дана технологія забезпечує гарантоване видалення тугоплавких включень і дає можливість отримувати злитки різного поперечного перерізу за один переплав з шихтових матеріалів низької вартості, що забезпечує високі техніко-економічні показники процесу плавки. На підприємствах України зі злитків титанових сплавів, отриманих методом електронно-променевої плавки, організовано виробництво напівфабрикатів титанових сплавів: виливків, поковок, прутків, гарячекатаних та холоднокатаних труб, механічні властивості яких відповідають вимогам стандартів. В даний час в Україні організовано конкурентоспроможне на світових ринках виробництво високоякісних злитків і злитків-слябів титану і сплавів на його основі, яке має великі перспективи для подальшого розвитку. Бібліогр. 8, табл. 1, рис. 10.
Ключові слова: титан, електронно-променева плавка, злиток, якість, тугоплавкі включення

Надійшла до редакції 08.08.2018
Підписано до друку 06.11.2018

Література
  1. Кошелап А. В., Райченко А. И. (1999) О возможности измельчения структуры литого титана и его сплавов за счет их модифицирования частицами нитрида титана. Процессы литья, 3, 44-52.
  2. Mitchel A. (1987) The production of high-quality materials by special process. Journal Vac. Technol., 4 (Jul./Aug.), 2672-2677.
  3. Bewley B. P., Gigliotti M. F. X. (1977) Dissolution rate measurements of TiN in Ti-6242. Acta mat., 45, 1, 357-370.
  4. Bellot J. P., Mitchell A. (1994) Hard-Alfa particle behavior in a titanium alloy liquid pool. Light Metals, 2, 1187-1193.
  5. Ахонин С. В., Кругленко М. П., Костенко В. И. (2011) Математическое моделирование процесса растворения кислородсодержащих тугоплавких включений в расплаве титана. Современная электрометаллургия, 1, 17-21.
  6. Патон Б. Е., Тригуб Н. П., Ахонин С. В., Жук Г. В. (2006) Электронно-лучевая плавка титана. Киев, Наукова думка.
  7. Akhonin S. V., Trigub N. P., Zamkov V. N., Semiatin S. L. (2003) Mathematical modeling of aluminum evaporation during electron-beam cold-hearth melting of Ti-6Al-4V ingots. Metallurgy and Materials Transactions B, 34B, August, 447-454.
  8. Ахонин С. В., Березос В. А., Пикулин А. Н. и др. (2014) Электронно-лучевое оплавление поверхности слитков сплавов титана. Современная электрометаллургия, 2, 21-25.