Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №01 (02) DOI of Article
10.15407/as2019.01.03
2019 №01 (04)

Автоматичне зварювання 2019 #01
Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2019, с.23-28

Міцність та довговічність з’єднань високоміцного сплаву АА7056-Т351, виконаних електронно-променевим зварюванням

І. М. Клочков, В. М. Нестеренков, О. М. Берднікова, С. І. Мотруніч


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Використання сучасних алюмінієвих сплавів при проектуванні елементів та конструкцій авіа- та ракетобудування, морських суден та наземного транспорту забезпечує високі показники їх міцності та довговічності. Новітні технологічні процеси зварювання дозволяють зменшити масу конструкції та відповідно знизити експлуатаційні витрати, забезпечуючи необхідні показники міцності та довговічності. При цьому отримання якісних зварних з’єднань термічнозміцнених алюмінієвих сплавів є актуальною науково-технічною задачею. Використання технологій зварювання з низьким температурним вкладом, таких як електронно-променеве зварювання у порівнянні з традиційними способами зварювання є перспективним для авіаційнійної та ракетобудівної промисловості. Ціль даної роботи дослідити рівень знеміцнення, структурні особливості, величину залишкових післязварювальних напружень, механічні властивості та закономірності опору втомі з’єднань термічнозміцненого алюмінієвого сплаву АА7056-Т351 з підвищеним вмістом цинку, отриманих електронно-променевим зварюванням. Бібліогр. 8, табл. 2, рис. 5.
Ключові слова: зварні з’єднання, опір втомі, залишкові напруження, алюмінієвий сплав, електронно-променеве зварювання

Надійшла до редакції 04.10.2018
Підписано до друку 20.12.2018
 
Список літератури
1. Ищенко А. Я. (2003) Алюминиевые высокопрочные сплавы для сварных конструкций. Прогресивні матеріали і технології, 1, сс. 50–82.
2. Гуреева М. А., Грушко О. Е., Овчинников В. В. (2008) Свариваемые алюминиевые сплавы в конструкциях транспортных средств. ВИАМ/2008-205182, 10, 51–82.
3. Фридляндер И. Н., Сандлер В. Г., Грушко О. Е, Берсенов В. В. и др. (2002) Алюминиевые сплавы – перспективный материал в автомобилестроении. Металловедение и термическая обработка металлов, 9, 3–9.
4. Martin K., Růžek R., Nováková L. (2015) Mechanical behaviour of AA7475 friction stir welds with the kissing bond defect. International Journal of Fatigue, 74, 5, 7–19.
5. Eibla M., Sonsinob C.M., Kaufmannb H., Zhanga G. (2003) Fatigue assessment of laser welded thin sheet aluminium. Ibid, 25, 8, 719–731.
6. Нестеренков В. М., Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А., Орса Ю. В. (2017) Формирование сварных соединений магниевых сплавов при импульсной многопроходной электронно-лучевой сварке. Автоматическая сварка, 4, 38–42.
7. Касаткин Б. С., Кудрин А. Б., Лобанов Л. М. и др. (1981) Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений. Киев, Наукова думка.
8. Гуща О. И. Смиленко В. Н., Кот В. Г. и др. (2009) Контроль напряжений на основе использования подповерхностных акустических волн. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 11–13.