Eng
Ukr
Rus

Dear Colleagues,

“The Paton Welding Journal” #08_2023 will be freely distributed from 11 to 15 September during the exhibition SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023, Messe Essen, Norbertstrasse 2, Essen, Germany at the stand of the Paton Welding Institute: Hall 8 Stand 8B29.1.
You can also order this issue of the Journal in electronic form for free.
Send applications to E-mail: journal@paton.kiev.ua
Contents of the issue
Триває друк

2019 №03 (02) DOI of Article
10.15407/as2019.03.03
2019 №03 (04)

Автоматичне зварювання 2019 #03
«Автоматичне зварювання», № 3, с. 23-28

Вплив швидкості подачі електродного дроту на проплавлення основного металу при дуговому наплавленні

І.О. Рябцев1, А.А. Бабінець1, І.П. Лентюгов1, Є.В. Турик2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Інститут зварювання. м. Глівіце, Польща. E-mail: Eugeniusz.Turyk@is.gliwice.pl

Досліджено вплив швидкості подачі електродного дроту на проплавлення основного металу і геометричні розміри наплавлених валиків при дуговому наплавленні під флюсом. В експериментах використовували чотири порошкові дроти діаметром 1,2; 1,6; 1,8 і 2,0 мм. Регулювання швидкості подачі здійснювали в діапазоні від мінімального значення Vпод.min, при якому можливий для даних умов стабільний процес наплавлення, і до максимального значення Vпод.max = 450 м/г, яке визначалося характеристиками використовуваної наплавочної установки. Встановлено, що при наплавленні з використанням високих швидкостей подачі дроту, для кожного діаметра дроту існує таке оптимальне співвідношення величини швидкості подачі і інших параметрів наплавлення, при якому підвищення цієї швидкості призводить до зниження глибини проплавлення і частки основного металу в наплавленому при зростаючому струмі наплавлення. Результати, отримані в даній роботі, були успішно використані при зносостійкому дуговому наплавленні сталевих листів товщиною 3 мм, а також можуть бути використані при виборі режимів дугової наплавки інших деталей, які найбільшою мірою задовольняють умовам їх експлуатації та вимогам до наплавленого металу і проплавленню основного металу. Бібліогр. 10, табл. 4, рис. 5.
Ключові слова: дугова наплавка, режими наплавлення, швидкість подачі електродного дроту, проплавлення основного металу, формування наплавленого металу, порошковий дріт, наплавлений метал

Надійшла до редакції 28.12.2018
Підписано до друку 20.02.2019

Список літератури
1. Рябцев И.А., Сенченков И.К. (2013) Теория и практика наплавочных работ. Киев, Экотехнология.
2. Походня И.К., Суптель А.М., Шлепаков В.Н. (1972) Сварка порошковой проволокой. Киев, Наукова думка.
3. Юзвенко Ю.А., Кирилюк Г.А. (1973) Наплавка порошковой проволокой. Москва, Машиностроение.
4. Бабинец А.А., Рябцев И.А., Панфилов А.И. и др. (2016) Влияние способов дуговой наплавки порошковой проволокой на проплавление основного металла и формирование наплавленного металла. Автоматическая сварка, 11, 20–25. DOI: https: //doi.org/10.15407/as2016.08.01
5. Фрумин И.И. (1961) Автоматическая электродуговая наплавка. Харьков, Металлургиздат.
6. Акулов А.И., Бельчук Г.А., Демянцевич В.П. (1977) Технологии и оборудование сварки плавлением. Москва, Машиностроение.
7. Пантелеенко Ф.И., Лялякин В.П., Иванов В.П. (2003) Восстановление деталей машин: Справочник. Иванов В.П. (ред.). Москва, Машиностроение.
8. Иванов В.П., Лаврова Е.В. (2016) Управление формированием зоны проплавления при электродуговой наплавке. Автоматическая сварка, 8, 6–11. DOI: https: //doi.org/10.15407/as2016.11.04
9. Рябцев І.О., Бабінець А.А., Лентюгов І.П. (2018) Спосіб електродугового наплавлення порошковим дротом під флюсом. Україна Пат. № 127598.
10. Бабинец А.А., Рябцев И.А. (2017) Порошковая проволока для износостойкой наплавки тонколистовых конструкций. Автоматическая сварка, 1, 64–67. DOI: https: //doi.org/10.15407/as2017.01.10