Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №03 (01) DOI of Article
10.15407/as2019.03.02
2019 №03 (03)

Автоматичне зварювання 2019 #03
«Автоматичне зварювання», № 3, с. 18-22

Вплив повторного нагріву при багатопрохідному зварюванні під флюсом на опір зварних з’єднань роторної сталі уповільненому руйнуванню

В.Ю. Скульський1, С.І. Моравецький1, М.О. Німко1, Ю.Г. Пащенко2, О.Г. Кантор2, В.В. Дмитрик3


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2АО «Турбоатом». 61037, м. Харків, просп. Московський, 199. Е-mail: office@turboatom.com.ua
3НТУ «Харківський політехнічний інститут». 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. Е-mail: svarka126@ukr.net

На прикладі з’єднань роторної сталі типу 0,25С–2CrNiMoV, отриманих зварюванням під флюсом, із застосуванням методу Імплант експериментально вивчено зміну опору уповільненому руйнуванню в залежності від температури попереднього підігріву та термічної дії при нашаруванні нових валків. Досліджено характер зміни твердості в поперечному перерізі гартованої сталі з наплавленням, який ілюструє формування ділянок гартування та відпуску під впливом повторного зварювального нагріву. Використовуючи в якості кількісного показника критичні напруги, що викликають уповільнене руйнування, показано, що після повторних зварювальних нагрівів опір утворенню тріщин може зростати приблизно в 1,5...2,5 рази і більше. В умовах зварювання без попереднього підігріву повторні одноразовий і дворазовий цикли зварювального нагріву підвищують стійкість проти тріщин до рівня, одержуваного при зварюванні з підігрівом до 150...200 °С. Бібліогр. 9, рис. 4.
Ключові слова: сталь теплотривка роторна, зварювання під флюсом, гартування, повторний зварювальний нагрів, Імплант, опір уповільненому руйнуванню

Надійшла до редакції 28.11.2018
Підписано до друку 20.02.2019

Список літератури
1. Лобанов Л.М., Миходуй Л.И., Пивторак В.А. и др. (1995). Влияние особенностей технологии сварки под флюсом на напряженное состояние сварных соединений высокопрочной стали. Автоматическая сварка, 9, 21–23.
2. Бурашенко И.А., Звездин Ю.И., Цуканов В.В. (1981) Обоснование температуры подогрева при сварке хромоникельмолибденованадиевых сталей мартенситного класса. Там же, 11, 16–20.
3. Новиков И.И. (1971) Теория термической обработки. Москва, Металлургия.
4. Скульський В.Ю. (2009) Зварюваність теплостійких сталей для котлоагрегатів високих параметрів: автореф. дис. … д-ра техн. наук. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона.
5. Tsaryuk A.K., Skulsky V.Yu., Moravetsky S.I. (2016). Mechanized narrow-gap submerged arc welding of thick-walled cylindrical products. Proceedings of the 2 nd Medovar Memorial Symposium, June 7–10 2016, Kyiv, Ukraine. Kyiv, Elmet-Roll.
6. Скульский В.Ю., Стрижиус Г.Н., Нимко М.А. и др. (2019) Сопротивление замедленному разрушению сварных соединений роторной стали 25Х2НМФА после повторного сварочного нагрева. Автоматическая сварка, 2, 9–16. DOI: http://dx.doi.org/10.15407/as2019.02.01
7. Козлов Р.А. (1986) Сварка теплоустойчивых сталей. Ленинград, Машиностроение.
8. Скульский В.Ю. (2009) Термокинетические особенности образования холодных трещин в сварных соединениях закаливающихся теплоустойчивых сталей. Автоматическя сварка, 3, 14–18.
9. Oring H., Shütz H., Klug P. (1996) Vorwärmen aus Sicht des Schweißgutes bei hoch- und warmfesten Schweißverbindungen. Schweisstechnik, 1, 4–8.