Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2019 №03 (07) DOI of Article
10.15407/as2019.03.08
2019 №03 (01)

Автоматичне зварювання 2019 #03
«Автоматичне зварювання», № 3, с. 64-67

Нове обладнання для підготовки до зварювання неповоротних стиків трубопроводів АЕС

Л.М. Лобанов1, Н.М. Махлін2, В.Є. Водолазcький2, В.Є. Попов2, Л.П. Муценко2
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2ГП «НДЦ ЗКАЕ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України ». 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: electro@paton.kiev.ua

Дослідженнями та практикою встановлено, що якість зварних з’єднань трубопроводів, яка відповідає сучасним вимогам, в значній мірі залежить від якості обробки торців крайок оброблення їх стиків, що передує зварюванню, та від якості збірки деталей трубопроводів безпосередньо перед зварюванням. В роботі представлено рельтати експериментальних, дослідно-технологічних і дослідно-конструкторських робіт, проведених в НДЦ ЗКАЕ зі створення торцювача для металевих труб діаметром від 76 до 108 мм. Показано, що, в порівнянні з кращими закордонними аналогами, розроблений торцювач має ряд істотних технологічних та експлуатаційних переваг. Бібліогр. 7, табл. 2, рис. 1.
Ключові слова: атомна енергетика, неповоротні стики трубопроводів, механічна обробка, пневмопривід, торцювач, супорти, різці

Надійшла до редакції 21.01.2019
Підписано до друку 20.02.2019

Список літератури
1. Лобанов Л.М., Махлин Н.М., Смоляков В.К. и др. (2015) Оборудование для подготовки торцов труб применительно к сварке неповоротных стыков трубопроводов. Автоматическая сварка, 9, 38–47.
2. Троицкий В.А. (2012) Визуальный и измерительный контроль металлоконструкций и сооружений. Киев, Феникс.
3. Махлін Н.М., Коротинський О.Є., Свириденко А.О. (2013) Апаратно-програмні комплекси для автоматичного зварювання неповоротних стиків трубопроводів атомних електростанцій. Наука та інновації, 9, 6, 31–45.
4. Махлин Н.М., Коротынский А.Е., Богдановский В.А. и др. (2011) Одно- и многопостовые системы для автоматической сварки неповоротных стыков трубопроводов атомных электростанций. Автоматическая сварка, 11, 34–44.
5. Троицкий В.А. (2006) Краткое пособие по контролю качества сварных соединений. Киев, Феникс.
6. Дальский А.М., Суслов А.Г., Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. (редакторы) (2001) Справочник технолога-машиностроителя. Т. 2. Москва, Машиностроение.
7. Лобанов Л.М., Смоляков В.К., Водолазський В.Є., Махлін Н.М. (2015). Портативний пристрій для обробки торців та крайок труб при їх підготуванні до зварювання, Україна, Пат. 102582.