Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №07 (06) DOI of Article
10.15407/as2019.07.07
2019 №07 (08)

Автоматичне зварювання 2019 #07
«Автоматичне зварювання», № 7, 2019 г., с.38-45

Оцінка короткочасних механічних властивостей з’єднань важкозварювальних нікелевих жароміцних сплавів типу ЖС6

К.А. Ющенко, О.В. Яровицин, М.О. Черв’яков, Г.В. Звягінцева, І.Р. Волосатов, Г.Д. Хрущов


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Розроблено методику оцінки короткочасних механічних властивостей зварного з’єднання «основний–наплавлений метал» важкозварювальних нікелевих жароміцних сплавів типу ЖС6 при високих температурах, що імітує відновлення крайок робочих лопаток авіаційних газотурбінних двигунів при їх серійному ремонті. Обґрунтовано, виходячи з умови забезпечення технологічної міцності такого зварного з’єднання необхідність граничного зменшення в порівнянні з діючою нормативно-технічною документацією розмірів зварних заготовок і зразків для механічних випробувань. Розроблена методика випробувана на сервогідравлічній машині MTS-810 при випробуваннях зразків. Вона дозволила обгрунтувати вибір режимів попередньої термічної обробки з метою отримання оптимальних характеристик міцності наплавленого металу ЖС6К. Бібліогр. 19, табл. 4, рис. 7.
Ключові слова: мікроплазмове порошкове наплавлення, робочі лопатки ГТД, ремонт бандажних полиць, важкозварювальний нікелевий сплав, зварне з’єднання, технологічна міцність, підготовка зразків, механічні властивості, висока температура

Надійшла до редакції 17.04.2019
Підписано до друку 10.06.2019

Список літератури

1. Пейчев Г.И. (2005) Ремонт изношенных в процессе эксплуатации элементов конструкции бандажных полок литых рабочих лопаток турбины из сплавов типа ЖС. Авиационно-космическая техника и технология, 9(25), 221–223.
2. Ющенко К.А., Савченко В.С., Яровицын А.В. и др. (2010) Разработка технологии восстановления торцов бандажных полок рабочих лопаток ТВД авиационного двигателя Д18Т методом микроплазменной порошковой наплавки. Автоматическая сварка, 8, 25–29.
3. Жеманюк П.Д., Петрик И.А., Чигилейчик С.Л. (2015) Опыт внедрения восстановительной микроплазменной порошковой наплавки при ремонте лопаток турбин высокого давления в условиях серийного производства. Там же, 8, 43–46.
4. Ющенко К.А., Яровицын А.В. (2012) Совершенствование технологии восстановления верхней бандажной полки рабочих лопаток авиационного ГТД. Цільова комплексна програма НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій споруд та машин». Зб. наукових статей за результатами, отриманими в 2010–2012 рр. ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ, 2012, сс. 506–509.
5. Ющенко К.А., Яровицын А.В., Червяков Н.О. (2016) Закономерности дискретно-аддитивного формирования микрообъемов кристаллизующегося металла при многослойной микроплазменной порошковой наплавке никелевых сплавов. Автоматическая сварка, 5-6, 154–161.
6. Жеманюк П.Д., Петрик И.А., Чигилейчик С.Л. и др. (2016) Особенности управления формой валика при однослойной микроплазменной порошковой наплавке на кромки лопаток авиационных ГТД. Автоматическая сварка, 11, 26–34.
7. Ющенко К.А., Яровицын А.В., Червяков Н.О. (2017) Влияние энергетических показателей режимов на склонность к образованию трещин при микроплазменной порошковой наплавке никелевого сплава ЖС32. Там же, 2, 3–7.
8. ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) Сварные соединения. Методы определения механических свойств (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).
9. (2015) ДСТУ EN ISО 15792-1:2015 Матеріали зварювальні. Частина 1. Методи випробувань із наплавленого металу зварного шва зі сталі, нікелю і нікелевих сплавів.
10. (2015) ДСТУ EN ISО 15792-2:2015 Матеріали зварювальні. Частина 2. Підготовка зразків для випробувань одно- та двосторонніх з’єднань із сталі.
11. (2015) ДСТУ EN ISО 5178:2015 Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Випробування на повздовжнє розтягування зварного шва в з’єднаннях, виконаних зварюванням плавленням.
12. (2015) ДСТУ EN ISО 4136-1:2015 Випробування руйнівні металевих матеріалів. Випробування на розтягування зразка з поперечним швом.
13. (2011) ISO 6892-2:2011 Metallic materials. Tensile testing. Part 2: Method of test at elevated temperature.
14. DuPont John N., Lippold John C., Kisser Samuel D. (2009) Welding metallurgy and weldability of nickel-base alloys. John Willey&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
15. Яровицын А.В. (2015) Энергетический подход при анализе режимов микроплазменной порошковой наплавки. Автоматическая сварка, 5-6, 18–25.
16. (1984) ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение (действует по 01.01.2021).
17. (2006) ДСТУ EN 10002-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури.
18. Коваль А.Д., Андриенко А.Г., Гайдук С.В., Кононов В.В. (2012) Оптимизация режима термической обработки для сплава ЖС3ЛС, легированного гафнием и танталом. Нові матеріали в металургії та машинобудуванні, 2, 15–19.
19. Кишкин С.Т. (2006) Создание, исследование и применение жаропрочных сплавов. Избранные труды. Москва, Наука.