Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2018 №03 (02) DOI of Article
10.15407/sem2018.03.03
2018 №03 (04)

Сучасна електрометалургія 2018 #03
SEM, 2018, #3, 20-26 pages
 
Ососбливості виробництва стрічкових литих заготовок марок ВТ1-0 та GRADE 2 з низькосортного губчастого титану

Journal                    Современная электрометаллургия
Publisher                 International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 3, 2018 (October)
Pages                      20-26
 
 
Authors
О. М. Калинюк, О. Я. Дереча, В. В. Телін, О. Ф. Коляда, В. І. Костенко, М. М. Іванов
ТОВ «Стратегія БМ». 03026, м. Київ, вул. Нова, 1. E-mail: strategiya_bm@ukr.net

Показана можливість виплавки стрічкових литих заготовок (слябів) нелегованого титану марок ВТ1-0 та Grade 2 з шихти, що включає в себе низькосортний губчастий титан марок ТГ-150 та ТГ-Тв. Шихта, що переплавляється може містити в своєму складі до 100 % низькосортної титанової губки в залежності від вмісту домішок у ній. Високий вміст низькосортного губчастого титану в шихті знижує собівартість продукції. Якісні стрічкові литі заготовки (сляби), що відповідають вимогам стандартів, виплавляють за технологією однократної електронно-променевої плавки з проміжною ємністю, що суттєво знижує витрати у порівнянні з іншими переплавними процесами. Сляби титану марок ВТ1-0 та Grade 2, що випускаються підприємством ТОВ «Стратегія БМ», мають високу рівномірність хімічного складу по висоті та поперечному перетину, що забезпечує не тільки необхідний рівень службових властивостей напівфабрикатів (плит, листа, штрипсу і т. п. ), але й їх високу повторюваність та рівномірність. Бібліогр. 3, табл. 2, іл. 12.
Ключевые слова: електронно-променева плавка; стрічкові литі заготовки; сляби; титанова губка; хімічний склад; вміст домішок; розподіл домішок; кисневий еквівалент; механічні властивості
 
Received:                26.06.17
Published:               01.10.18
 
 
Список літератури
  1. Мусатов М. Н., Фридман А. Ш., Фролов В. А. и др. (1990) Состояние технологии производства слитков титановых сплавов за рубежом. Технология легких сплавов, 8, 60–75.
  2. Патон Б. Е., Тригуб Н. П., Ахонин С. В. и др. (1996) Некоторые тенденции металлургического передела титана. Пробл. спец. электрометаллургии, 1, 25–32.
  3. Жук Г. В., Калинюк А. Н., Тригуб Н. П. (2004) Производство титановых слитков-слябов методом электронно-лучевой плавки с промежуточной емкостью. Современная электрометаллургия, 3, 22–24.