Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №01 (02) DOI of Article
10.15407/sem2019.01.03
2019 №01 (04)

Сучасна електрометалургія 2019 #01
SEM, 2019, #1, 23-27 pages

Journal                    Сучасна електрометалургія
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 1, 2019 (February)
Pages                      23-27
 
 
Технологія виплавки зливків кобальтового сплаву способом дугового переплаву

О. В. Овчинников1, С. М. Теслевич2, Д. Л. Тизенберг2, В. С. Єфанов1
1Запорізський національний технічний університет. 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 62. E-mail: kafedra_mex@zntu.edu.ua
2ООО «СП УТ Екологія». 69008, м. Запоріжжя, вул. Зейська, 5. E-mail: teslevich.sergey@ukr.net

Розглянуто можливість отримання сплаву на основі кобальту з використанням різнофракційного складу шихтового матеріалу. Встановлені коефіцієнти переходу елементів шихти та досліджено мікроструктуру кобальтового сплаву. опрацьовано якість розподілення легуючих елементів по всій структурі зливка. Біблогр. 4, табл. 5, іл. 5.
Ключові слова: плавка; кобальтовий сплав; шихта; зливок; легуючий елемент
 
Received:                29.05.18
Published:               19.02.19
 
 
Список лїтератури
1. Симс Ч. Т. (1995) Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Москва, Металлургия.
2. Масленков С. Б. (1983) Справочник жаропрочных сталей и сплавов. Москва, Металлургия.
3. Дмитриева Г. П., Черепова Т. С., Косорукова Т. А. и др. (2015) Структура и свойства износостойкого сплава на основе кобальта с карбидом ниобия. Металлофизика и новейшие технологии, 37, 7, 973–986.
4. Патон Б. Е., Тригуб Н. П., Ахонин С. В. (2008) Электронно-лучевая плавка тугоплавких и высокореакционных металлов. Киев, Наукова думка.
>