Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №01 (05) DOI of Article
10.37434/sem2020.01.06
2020 №01 (01)

Сучасна електрометалургія 2020 #01
Сучасна електрометалургія, 2020, #1, 46-51 pages

Вплив швидкості кристалізації на мікроструктуру та властивості сплаву Ti–TiB

Д.О. Ремізов, Ю.І. Богомол, П.І. Лобода


НТУУ «КПІ імені Игоря Сікорского». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: decan@iff.kpi.ua

Реферат
Досліджено кінетику процесу спрямованої кристалізації евтектичного сплаву системи Ti–TiB в умовах безтигельної зонної плавки порошкових пресовок. Доведено, що збільшення швидкості кристалізації сплаву від 1 до 4 мм/хв призводить до збільшення кількості витягнутих переважно в напрямку кристалізації включень із TiB в 2,0…2,5 рази, що задовільно узгоджується з впливом дефузійного перенесення маси в розплаві перед фронтом кристалізації. Збільшення температурного градієнту в кристалі евтектичного сплаву приблизно в два рази впливає на зменшення розмірів та збільшення кількості включень в 40 і більше разів. Інтегральною характеристикою властивостей спрямовано закристалізованого сплаву може виступати величина твердості, виміряна методом Вікерса при навантаженнях на індентер більше 3 Н. Бібліогр. 6, табл. 2, рис. 9.
Ключові слова: кристал; безтигельна зонна плавка; титан; сплав; структура; диборид; сплав титану

Received 18.02.2020

Список літератури

1. Лобода П.І., Ремізов Д.О., Григоренко С.Г. та ін. (2019) Однорідність мікроструктури сплаву Ti–TiB, отриманого в умовах електронно-променевого переплаву. Современная электрометаллургия, 3, 55–61.
2. Loboda P.I., Soloviova T.O., Bogomol Yu.I. et al. (2015) Effect of the crystallization kinetic parameters on the structure and properties of a eutectic alloy of the LaB6–TiB2 system. Journal of Superhard Materials, 37(6), 394–401.
3. Мочалов В.И. (2012) Выращивание оптических кристаллов. Санкт-Петербург.
4. Бурханов Г.С. (1993) Высокочистые монокристаллы металлов. Высокочистые вещества, 3, 7–14.
5. Kartavykh A.V., Asnis E.A., Piskunetal N.V. (2015) Microstructure and mechanical properties control of γTiAl(Nb, Cr, Zr) intermetallic alloy by induction float zone processing. J. Alloys Compd, 643, 182–186.
6. Kim J.H., Kim S.W., Leeetal H.N. (2005) Effects of Si and C additions on the thermal stability of directionally solidified TiAl–Nb alloys. Intermetallics, 13, 1038–1047.

Реклама в цьому номері: