Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №01 (05) DOI of Article
10.37434/sem2020.01.06
2020 №01 (01)

Сучасна електрометалургія 2020 #01
SEM, 2020, #1, 46-51 pages

Вплив швидкості кристалізації на мікроструктуру та властивості сплаву Ti–TiB

Автори
Д.О. Ремізов, Ю.І. Богомол, П.І. Лобода
НТУУ «КПІ імені Игоря Сікорского». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: decan@iff.kpi.ua

Реферат
Досліджено кінетику процесу спрямованої кристалізації евтектичного сплаву системи Ti–TiB в умовах безтигельної зонної плавки порошкових пресовок. Доведено, що збільшення швидкості кристалізації сплаву від 1 до 4 мм/хв призводить до збільшення кількості витягнутих переважно в напрямку кристалізації включень із TiB в 2,0…2,5 рази, що задовільно узгоджується з впливом дефузійного перенесення маси в розплаві перед фронтом кристалізації. Збільшення температурного градієнту в кристалі евтектичного сплаву приблизно в два рази впливає на зменшення розмірів та збільшення кількості включень в 40 і більше разів. Інтегральною характеристикою властивостей спрямовано закристалізованого сплаву може виступати величина твердості, виміряна методом Вікерса при навантаженнях на індентер більше 3 Н. Бібліогр. 6, табл. 2, рис. 9.
Ключові слова: кристал; безтигельна зонна плавка; титан; сплав; структура; диборид; сплав титану

Received 18.02.2020

Список літератури

1. Лобода П.І., Ремізов Д.О., Григоренко С.Г. та ін. (2019) Однорідність мікроструктури сплаву Ti–TiB, отриманого в умовах електронно-променевого переплаву. Современная электрометаллургия, 3, 55–61.
2. Loboda P.I., Soloviova T.O., Bogomol Yu.I. et al. (2015) Effect of the crystallization kinetic parameters on the structure and properties of a eutectic alloy of the LaB6–TiB2 system. Journal of Superhard Materials, 37(6), 394–401.
3. Мочалов В.И. (2012) Выращивание оптических кристаллов. Санкт-Петербург.
4. Бурханов Г.С. (1993) Высокочистые монокристаллы металлов. Высокочистые вещества, 3, 7–14.
5. Kartavykh A.V., Asnis E.A., Piskunetal N.V. (2015) Microstructure and mechanical properties control of γTiAl(Nb, Cr, Zr) intermetallic alloy by induction float zone processing. J. Alloys Compd, 643, 182–186.
6. Kim J.H., Kim S.W., Leeetal H.N. (2005) Effects of Si and C additions on the thermal stability of directionally solidified TiAl–Nb alloys. Intermetallics, 13, 1038–1047.

Реклама в цьому номері: