Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №03 (04) DOI of Article
10.37434/sem2020.03.05
2020 №03 (06)

Сучасна електрометалургія 2020 #03
Сучасна електрометалургія, 2020, #3, 35-42 pages

Фізичні та технічні передумови створення металургійних плазмотронів

В.В. Степаненко, І.В. Шейко, Д.М. Жиров, Т.І. Дубова, В.В. Барабаш


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. Е-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Розглянуто фізичні та технічні аспекти створення дугових плазмотронів, призначених для роботи в металургійних плавильних агрегатах і печах. На основі аналізу літературних джерел запропоновано класифікувати металургійні плазмотрони за принципом нагріву плазмоутворюючого газу до плазмового стану. Згідно такої класифікації всі металургійні плазмотрони поділено на чотири групи: дугові, індукційні, електронні та паливні. Показано, яким чином у кожній групі здійснюються нагрів газу до плазмового стану та вплив технологічних чинників (витрати і склад газу, величина робочого струму та ін.) на температуру плазми та її технологічні властивості. Розглянуті особливості горіння плазмових дуг змінного струму. Сформульовані вимоги, яких необхідно дотримуватись при конструюванні металургійних плазмотронів. Бібліогр. 16, табл. 1, рис. 9.
Ключові слова: електрична дуга; плазмова дуга; плазмотрон; температура плазми; робочий струм; вольт-амперна характеристика; градієнт температур; плазмоутворюючий газ

Received

Список літератури

1. Финкельбург В., Меккер Г. (1961) Электрическая дуга и термическая плазма. Москва, ИЛ.
2. Франк-Каменецкий Д.А. (1970) Плазма — четвертое состояние вещества. 4-е изд. Москва, Атомиздат.
3. Сисоян Г.А. (1974) Электрическая дуга в электрической печи. 3-е изд. Москва, Металлургия.
4. Никольский Л.Е., Бортничук Н.И., Волохонския Л.А. и др. (1971) Промышленные установки электродугового нагрева и их параметры. Москва, Энергия.
5. Дембовски В. (1981) Плазменная металлургия. Москва, Металлургия.
6. Лесков Г.И. (1970) Электрическая сварочная дуга. Москва, Машиностроение.
7. Ludwig H. (1959) Plasma — energy transfer in gas — shieldeel welding arcs. Welding J., 38(7), 296–300.
8. Григоренко Г.М., Помарин Ю.М. (1989) Водород и азот в металлах при плазменной плавке. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Наукова думка.
9. Чередниченко В.С., Аньшаков А.С., Кузьмин М.Г. (2008) Плазменные электротехнические установки. Новосибирск, НГТУ.
10. Гаджиев М.Х., Саргсян М.А., Терешонок Д.В., Тюфтяев А.С. (2016) Исследования аргоновой плазмы дугового разряда с катодом из чистого вольфрама. Прикладная физика, 4, 22–26.
11. Хомич В. А. и др. (2010) Моделирование процессов образования атомарного азота в плазме тлеющего разряда в смеси азот–аргон. Письма в Журнал технической физики, 36(19), 91–99.
12. Походня И.К. (1972) Газы в сварных швах. Москва, Машиностроение.
13. Григоренко Г.М. (2003) Газообменные процессы при плазменной и дуговой плавке металлов. Прогресивні матеріали і технології: т. 1. Київ, Академперіодика, 102–112.
14. Соснин Н.А., Ермаков С.А., Тополянский П.А. (2013) Плазменные технологии. Руководство для инженеров. Санкт-Петербург.
15. Маврутенков А.А., Веселовский Н.И. (2011) Влияние подачи плазмообразующего газа на наплавку. Техника и оборудование для села, 4, 44–45.
16. Боровской А.М. (2014) Моделирование течения плазмообразующего газа с учетом его взаимодействия с электрической дугой в каналах высоковольтных плазмотронов переменного тока. Успехи прикладной физики, 2(2), 105–111.

Реклама в цьому номері: