Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №03 (06) DOI of Article
10.37434/sem2020.03.07
2020 №03 (08)

Сучасна електрометалургія 2020 #03
SEM, 2020, #3, 49-53 pages

Вплив особливостей мікроструктури на корозійну стійкість титанових сплавів, отриманих за порошковими технологіями

Authors
І.М. Погрелюк1, Д.Г. Саввакін2, О.О. Стасюк2, Х.С. Шляхетка1
1Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: pminasu@ipm.lviv.ua
2Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. 03680, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36. E-mail: metall@imp.kiev.ua

Реферат
Досліджено корозійну стійкість спеченого титанового сплаву Ti–6Al–4V із різними структурними станами гравіметричним та електрохімічним методами у 20%-ному водному розчині хлоридної кислоти. Змінюючи технологічні параметри у процесі виготовлення спеченого сплаву, скерована його поруватість в межах 1…4 %. Встановлена загальна тенденція до сповільнення корозійних процесів зі зменшенням поруватості сплаву. Показано, що зниження об’ємної частки пор до 1…2 %, а також сфероідизація та зменшення їх розмірів підвищують опір корозії. Бібліогр. 9, табл. 2, рис. 6.
Ключові слова: титановий сплав Ti–6Al–4V; порошкова металургія; порошок; гідрид титану; хлоридна кислота; корозійна стійкість

Received 13.07.2020

Список літератури

1. Lutjering, G., Williams, J.C. (2007) Titanium. Berlin Heidelberg, Springer, 2nd Ed.
2. Niinomi, M., Nakai, M., Hieda, J. (2012) Development of new metallic alloys for biomedical applications. Acta Biomaterialia, 8, 3888–3903.
3. Fang, Z.Z., Paramore, J.D., Sun, P. et al. (2018) Powder metallurgy of titanium — past, present and future. Intern. Mater. Rev., 63(7), 407–459.
4. Ma Qian, Froes, F.H. (2015) Titanium powder metallurgy: Science, technology and applications. Elsevier.
5. Froes, F.H., Eylon, D. (1990) Powder metallurgy of titanium alloys. Intern. Mater. Rev., 35(3), 162–182.
6. Ivasishin, O.M., Savvakin, D.G., Gumenyak, N.M. (2011) Dehydrogenation of powder titanium hydride and its role in sintering activation. Metallofizika i Novejshie Tekhnologii, 33(7), 899–917 [in Russian].
7. Ivasishin, O.M., Savvakin, D.G., Gumenyak, M.M., Bondarchuk, A.B. (2012) Role of surface contamination in titanium PM. Key Engineering Materials, 520, 121–132.
8. Ivasishin, O.M., Savvakin, D.G. (2010) The impact of diffusion on synthesis of high-strength titanium alloys from elemental powder blends. Ibid., 436, 113–121.
9. Balshin, M.Yu. (1972) Scientific fundamentals of powder metallurgy and fiber metallurgy. Moscow, Metallurgiya [in Russian].

Реклама в цьому номері: