Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №01 (05) DOI of Article
10.37434/sem2021.01.06
2021 №01 (01)

Сучасна електрометалургія 2021 #01
SEM, 2021, #1, 48-53 pages

Досвід застосування графітованих ґнотових електродів на промисловій дуговій сталеплавильній печі змінного струму

Authors
Б.Є. Патон1, О.Г. Богаченко1, С.Г. Кійко2, І.М. Логозиньский2, О.П. Лютий2, К.М. Горбань2
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2ПрАТ «Дніпроспецсталь». 69000, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 81. E-mail:info@dss.com.ua

Реферат
Вперше у світовій практиці на промисловій дуговій трифазній сталеплавильній печі змінного струму типу ДС-6Н1 заводу «Дніпроспецсталь» успішно проведено кілька серій дослідних плавок (понад 60) із застосуванням графітованих композитних (ґнотових) електродів типу ЕГК (Г), розроблених в ІЕЗ ім. Є.О. Патона. Показано, що гнотова дуга принципово відрізняється геометричними та енергетичними параметрами від дуги звичайного (монолітного) електрода. Гнотова дуга розосереджена, просторово стійка, відрізняється високою стабільністю в широкому діапазоні довжин і електричних режимів. Це особливо важливо в період формування колодязів і розплавлення шихти. Гнотовий електрод (в залежності від складу) забезпечує в 2...5 разів зменшення часу від першого короткого замикання до стійкого горіння дуги в порівнянні з монолітним електродом; зменшення коефіцієнта гармонік в 2...4 рази; економію електроенергії на 6...10 %; збільшення продуктивності печі на 12...23 % та ін. Наголошено на необхідності і перспективності продовження досліджень енергетичних, технологічних, металургійних особливостей роботи дугових сталеплавильних печей змінного струму з гнотовими електродами, які покращують практично всі техніко-економічні показники роботи печі, забезпечуючи можливість керування потужнострумовими дугами і їх високу стабільність. Бібліогр. 5, табл. 2, рис. 4.
Ключові слова: графітовані композитні (ґнотові) електроди; електрична дуга; дугові сталеплавильні печі; коротке замикання; коефіцієнти гармонік; економія електроенергії; продуктивність печі

В роботі приймали участь: 1І.О. Гончаров, Д.Д. Міщенко, І.О. Нейло, В.І. Галініч, В.С. Судавцова, Л.М. Капітанчук.
2Б.А. Левін, А.Г. Федьков, П.А. Шібеко, О.І. Панченко, С.Ю. Лашко, С.С. Казаков, А.Н. Оніщенко, Н.Ф. Мотінга, С.Н. Наконечний, А.В. Лощілін, Д.А. Закатов, В.А. Поляков, А.А. Веркашанський, В.І. Долгачев,
а також В.І. Брагінець, Л.А. Сідоренко, О.В. Лобурець, А.В. Черняков (Запорізький НДЦ плазмових технологій).

Received 08.02.2021

Список літератури

1. Патон Б.Е., Лакомский В.И., Галинич В.И., Мищенко Д.Д. (2011) Фитильные электроды электродуговых печей. Черные металлы, 5, 13–15.
2. Богаченко А.Г., Мищенко Д.Д., Брагинец В.И. и др. (2016) Экономия электроэнергии на дуговых сталеплавильных печах постоянного тока с графитированными фитильными электродами. Современная электрометаллургия, 1, 58–64.
3. Фиалков А.С. (1997) Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе. Москва, Аспект пресс.
4. Лакомский В.И. (1997) Оксидные катоды электрической дуги. Запорожье, Интернал.
5. Крикент И.В., Кривцун И.В., Демченко В.Ф. и др. (2018) Численное моделирование сильноточного дугового разряда в установке ковш–печь постоянного тока. Физические процессы при сварке и обработке металлов. Сборник статей и докладов. Киев, сс. 135–140.

Реклама в цьому номері: