Eng
Ukr
Rus

Dear Colleagues,

“The Paton Welding Journal” #08_2023 will be freely distributed from 11 to 15 September during the exhibition SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023, Messe Essen, Norbertstrasse 2, Essen, Germany at the stand of the Paton Welding Institute: Hall 8 Stand 8B29.1.
You can also order this issue of the Journal in electronic form for free.
Send applications to E-mail: journal@paton.kiev.ua
Contents of the issue
Триває друк

2021 №04 (08) DOI of Article
10.37434/sem2021.04.01
2021 №04 (02)

Сучасна електрометалургія 2021 #04
Сучасна електрометалургія, 2021, #4, 11-15 pages

Порівняльні показники різних способів переробки стружки високолегованих сталей і сплавів

Ф.К. Біктагіров, О.В. Веретільник, В.О. Шаповалов, О.В. Гнатушенко, А.П. Ігнатов, В.В. Барабаш


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Виконано експерименти з переробки в індукційній та електрошлаковій печах компактованої і некомпактованої стружки нержавіючої сталі Х18Н10Т і жароміцних сплавів 07Х12НМБФ (ЭП609) і ХН70ВМТЮФ (ЭИ617). Показано, що найкращою є технологія спільного переплаву в електрошлаковій тигельній печі витратного електрода з кускових відходів і стружки. В цьому випадку при плавці в печі ємністю 120 кг при кількості стружки, що подається на плавку, 45…55 % від загальної маси плавки питомі витрати електроенергії становлять 0,55…0,65 кВт∙год/кг, продуктивність — 130…160 кг/год, а втрати на вигар — не більше 1…2 %. При електрошлаковій тигельній плавці є можливість активно проводити металургійні операції, такі як рафінування, модифікування, легування і розкислення, що дозволяє отримувати метал високої якості. Бібліогр. 12, табл. 2, рис. 3.
Ключові слова: стружка; переробка; індукційна плавка; електрошлакова плавка; електроенергія; продуктивність; якість

Received 09.09.2021

Список літератури

1. Волков А.Е., Гохман Г.З., Шалимов Ал.Г. (1984) Плавление и рафинирование металла в перегретом шлаке некомпактных материалов. Сталь, 7, 30–33.
2. Волков А.Е., Шалимов Ал.Г. (1989) Производство легированной стали методом электрошлакового переплава стружки. Там же, 12, 27–29.
3. Биктагиров Ф.К. (2003) Применение электрошлакового процесса с нерасходуемыми электродами для плавки, рафинирования и обработки металлов. Сообщение 2. Современная электрометаллургия, 1, 5–9.
4. Кочкин С.В. (2015) Разработка технологии переработки металлической стружки методом электрошлакового переплава. Современные научные исследования и инновации, 6, Ч. 1. http://web.snauka.ru/issues/2015/06/53989.
5. Лютый И.Ю., Латаш Ю.В. (1982) Электрошлаковая выплавка и рафинирование металлов. Киев, Наукова думка.
6. Лютый И.Ю., Латаш Ю.В., Волкотруб Н.П. и др. (1978) К вопросу использования охлаждаемых металлических электродов при электрошлаковом процессе. Специальная электрометаллургия, 30, 28–33.
7. Кусков Ю.М. (2001) Электрошлаковый переплав отходов различных производств с использованием нерасходуемого водоохлаждаемого электрода. Электрометаллургия, 2, 24–28.
8. Кусков Ю.М., Безкоровайный В.И., Ус В.И., Медовар Л.Б. (1992) Безэлектродная технология электрошлакового переплава медных отходов. Пробл. спец. электрометаллургии, 3, 29–32.
9. Кусков Ю.М., Рябцев И.А., Кузьменко О.Г., Лентюгов И.П. (2020) Электрошлаковые технологии наплавки и рециклинга металлических и металлосодержащих отходов. Киев, Интерсервис.
10. Шаповалов В.А., Биктагиров Ф.К., Бурнашев В.Р. и др. (2011) Электротермическое компактирование металлических материалов. Современная электрометаллургия, 4, 42–45.
11. Шаповалов В.А., Биктагиров Ф.К., Бурнашев В.Р. и др. (2011) Электротермическое компактирование металлических материалов: возможности и перспективы. Заготовительные производства в машиностроении, 5, 5–10.
12. Жеребцов С. Н. (2012) Применение технологии электрошлакового переплава стружки высоколегированных сталей и сплавов для получения мерной заготовки. Электрометаллургия, 4, 32–34.

Реклама в цьому номері: