Eng
Ukr
Rus

Dear Colleagues,

“The Paton Welding Journal” #08_2023 will be freely distributed from 11 to 15 September during the exhibition SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023, Messe Essen, Norbertstrasse 2, Essen, Germany at the stand of the Paton Welding Institute: Hall 8 Stand 8B29.1.
You can also order this issue of the Journal in electronic form for free.
Send applications to E-mail: journal@paton.kiev.ua
Contents of the issue
Триває друк

2021 №04 (05) DOI of Article
10.37434/sem2021.04.06
2021 №04 (07)

Сучасна електрометалургія 2021 #04
Сучасна електрометалургія, 2021, #4, 38-44 pages

Вплив тривалих витримок на структуру і властивості зразків зі сплаву IN625, виготовлених методом селективного лазерного плавлення

Н.О. Лисенко, О.О. Педаш, В.В. Клочихін, П.О. Касай


АТ «МОТОР СІЧ». 69068, м. Запоріжжя. E-mail: tb.ugmet@motorsich.coma

Реферат
Наведено результати дослідження тривалих витримок на структуру і властивості зразків, виготовлених способом селективного лазерного плавлення порошків зі сплаву Inconel 625, отриманих методом відцентрового плазмового розпилення пруткової заготовки, що швидко обертається (PREP-процес). Виконано дослідження хімічного складу, макро- і мікроструктури, механічних і жароміцних властивостей зразків, побудованих в напрямку xy і z. Дослідженню підлягали зразки в стані після побудови та гарячого ізостатичного пресування з наступною термообробкою за різними варіантами. Результати дослідження показали, що проведення операції гарячого ізостатичного пресування зразків з подальшою стандартною термообробкою сприяють практично повного усунення мікропористості у внутрішніх обсягах металу і отримання більш однорідного твердого розчину. Встановлено, що тривалі витримки при температурі 900 °С сприяють зниженню пластичних і жароміцних властивостей сплаву Inconel 625 за рахунок пластинчастих виділень частинок δ-фази. На підставі проведеного дослідження запропоновано режим відновлювальної термообробки. Крім того, показано, що тривалі витримки при температурах 700 і 980 °С не призводять до виділення пластинчастої δ-фази. Бібліогр. 6, табл. 5, рис. 7.
Ключові слова: жароміцний сплав; адитивні технології; селективне лазерне плавлення; гаряче ізостатичне пресування; термічна обробка

Received 27.10.2021

Список літератури

1. Зленко М.А., Попович А.А., Мутылина И.Н. (2013) Аддитивные технологии в машиностроении. Санкт-Петербург, Изд-во Политехн. ун-та.
2. Santos E.C. (2006) Rapid manufacturing of metal components by laser forming. Int. J. Mach. Tools Manuf., 46(12‒13), 1459–1468.
3. Allen J. (2011) The potential for aero engine component manufacture using additive layer manufacturing. AERODAYS Conf., Madrid.
4. (2013) National Institute of Standards and Technology. Measurement science roadmap for metal-based additive manufacturing. Prepared by Energetics Incorporated, Columbia, Maryland, for NIST, U.S. Department of Commerce, May, 2013.
5. Симс Ч., Хагель В. (1976) Жаропрочные сплавы. Москва, Металлургия.
6. Суаве Л.М., Кормиер Дж., Виллекез П. и др. (2014) Микроструктурные эволюции при термическом старении сплава IN625: влияние температуры и процесса формирования. Metall. Mater. Sci., 45, 2963–2982.

Реклама в цьому номері: