Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №04 (06) DOI of Article
10.37434/sem2022.04.07
2022 №04 (08)

Сучасна електрометалургія 2022 #04
Сучасна електрометалургія, 2022, #4, 43-48 pages

Структура та механічні властивості жароміцного титанового сплаву системи Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn після деформаційної обробки

С.В. Ахонін1, А.Ю. Северин1, О.М. Пікулін1, М.М. Кузьменко2, Л.Д. Кулак2, О.М. Шевченко2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. 03142, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, 3. E-mail: rapid@materials.kiev.ua

Реферат
Досліджено структуру та механічні властивості жароміцного титанового сплаву системи Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn після гарячої деформаційної обробки за різними режимами. Встановлено, що деформаційна обробка металу, яка проведена у верхній частині області існування (α+β)-фаз, забезпечує підвищення пластичності матеріалу в порівнянні з литим майже в 30 разів та забезпечує високі показники міцності як при кімнатній, так і при робочій температурі 600 °С. Бібліогр. 10, табл. 2, рис. 5.
Ключові слова: жароміцний титановий сплав; електронно-променева плавка; силіциди; механічні властивості; зливок; хімічний склад; деформаційна обробка; структура; фаза

Received 06.09.2022

Список літератури

1. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Ахонин С.В., Жук Г.В. (2006) Электронно-лучевая плавка титана. Киев, Наукова думка.
2. Ахонин С.В., Фирстов С.А., Северин А.Ю. и др. (2019) Электронно-лучевая выплавка жаропрочных титановых композитов системы Ti–Si–Al–Zr–Sn. Современная электрометаллургия, 2, 7−12. DOI: http://dx.doi.org/10.15407/ sem2019.02.02
3. Wu T., Beaven Р, Wagner R. (1990) The Ti3(Al, Si)–Ti5(Si, Al)3 eutectic reaction in the Ti–Al–Si system. Scripta Metallurgica, 24, 207–212.
4. Шевченко О.М., Кулак Л.Д., Кузьменко М.М., Фірстов С.О. (2020) Вплив легування цирконієм на структуру та твердість загартованого литого біосумісного стопу Ti–18Nb–1Si. Металофізика і новітні технології, 42(2), 237–249.
5. Фірстов С.О., Кулак Л.Д., Кузьменко М.М., Шевченко О.М. (2018) Сплави системи Ti–Al–Zr–Si для експлуатації за високих температур. Фізико-хімічна механіка матеріалів, 54(6), 30–35.
6. Firstov S.O., Kulak L.D., Kuzmenko M.M., Shevchenko O.M. (2019) Alloys of the Ti–Al–Zr–Si system intended for operation at high temperatures. Materials Sci., 54(6), 783–788.
7. Ахонін С.В., Березос В.О., Пікулін О.М. та ін. (2022) Отримання жароміцних титанових сплавів системи Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn способом електронно-променевої плавки. Сучасна електрометалургія, 2, 3–9. DOI: https://doi. org/10.37434/sem2022.02.01
8. Солонина О.П., Глазунов С.Г. (1976) Титановые сплавы. Жаропрочные титановые сплавы. Москва, Металлургия.
9. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. (2009) Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. Москва, ВИЛС-МАТИ.
10. (2000) Диаграммы состояния двойных металлических сис тем. Справочник. Т. 3. Кн. 2. Москва, Машиностроение, сс. 330–332.

Реклама в цьому номері: