Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №04 (06) DOI of Article
10.37434/sem2023.04.07
2023 №04 (01)

Сучасна електрометалургія 2023 #04
Сучасна електрометалургія, 2023, #4, 54-60 pages

Активне і пасивне підготування аналітичних зразків металів для визначення в них концентрацій оксигену, нітрогену, гідрогену

О.М. Калинюк, Р.В. Козін, М.М. Калинюк, А.М. Кібкало, О.Л. Пузрін

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Наведено огляд літератури з відбирання проб та обладнання (інструменти, пристрої). Розглянуто процеси визначення кількості домішок в металах: оксигену, нітрогену, гідрогену. Систематизовано способи підготування аналітичних зразків: пасивного, активного. Наведені і обговорені найбільш показові способи підготування аналітичних зразків (лабораторія газів у металах Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України). Бібліогр. 20, табл. 5.
Ключові слова:: проба, зразок, активне і пасивне підготування, оксисен, нітроген, гідроген

Received 07.08.2023

Список літератури

1. Вассерман А.М., Кунин Л.Л., Суровой Ю.Н. (1976) Определение газов в металлах. Москва, Наука.
2. Lewis L.L., Holt B.D. (1974) Determination of gaseous elements in metals chemical analysis. wiley. Melnik L.M. (Ed.)
3. Григорович К.В. (2007) Новые возможности современных методов определения газообразующих примесей в металлах. Заводская лаборатория. Диагностика материалов, 73(1), 23–34.
4. Энелин Ф., Андре В., Бенш Х. и др. (1981) Анализ металлов. Пробоотбор. Москва, Металлургия.
5. Григоренко Г.М. (1965) Отбор проб и анализ водорода в сварных швах на сталях. Автоматическая сварка, 10, 72–78.
6. Калинюк Н.Н. (1978) Определение водорода в сталях и шлаках во время електрошлакового переплава. Заводская лаборатория, 6, 644–647.
7. ASTM E 1806‒18: Standard practice for sampling steel and iron for determination of chemical composition.
8. ASTM E1447‒09: Standard test method for determination of hydrogen in titanium and titanium alloys by inert gas fusion thermal conductivity/infrared detector.
9. ДСТУ 8920:2019: Сталі та сплави. Методи визначення газів.
10. ДСТУ 8922:2019: Сталь, чавун та сплави. Відбирання та готування проб для визначення хімічного складу.
11. ASTM E1409‒08: Determinationof oxygen and nitrogen in titanium and titanium alloys by the inert gas fusion.
12. Калинюк Н.Н., Коваленко Р.И., Нероденко М.М. и др. (1980) Определение содержания кислорода и водорода в сплавах на основе молибдена. Актуальные проблемы сварки цветных металлов. Киев, Наукова думка, сс. 431–435.
13. Устименко В.М., Калинюк М.М. (2008) Розроблення стандартного зразка вмісту кисню та азоту в сталі. Інформ. бюлетень Мінпромполітики України з стандартизації, метрології та управління якістю, 17(3), 48–52.
14. Jungreithmeier A., Viertauer A., Presslinger H., Antlinger K. (1993) Die Saurerstoffbestimmung im Stahl als Mass fur den Reinheitsgrad. Sonderdruck aus Radex – Rundshau, Heft, 3‒4, 369–387.
15. ГОСТ 23148‒98: Порошки, применяемые в порошковой металлургии. Отбор проб.
16. Калинюк М. (2016) Визначення вмісту водню в гідридах перехідних металів 4А та 5А груп періодичної системи елементів. Метрологія та прилади, 3, 62–70.
17. Калинюк Н.Н., Лакомский В.И., Кунин Л.Л., Романенко К.К. (1970) Способ определения газов в металлах и неметаллических матеріалах. А.с. № 456200.
18. Калинюк О.М., Козін Р.В., Калинюк М.М., Пузрін О.Л. (2023) Проблеми виготовлення гідриду титану та визначення в ньому концентрацій гідрогену та домішок оксигену, нітрогену, карбону. Сучасна електрометалургія, 2, 46–56. DOI: https://doi.org/10.37434/sem2023.02.07
19. Калинюк М., Ісакова С., Пузріна Л. (2019) Аналізування металевих порошків на вміст домішок кисню, азоту, водню. Метрологія та прилади, 5, 62–69.
20. Ивасишин О.М., Марковский П.Е., Саввакин Д.Г. и др. (2018) Микроструктура и свойства многослойных материалов на основе сплава Ti–6Al–4V, полученных по порошковой технологии. Междунар. конф. «Титан 2018. Производство и применение в Украине» (11–13 июня 2018, Киев, Украина), 57–61.

Реклама в цьому номері: