Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №02 (08) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.02.01
2019 №02 (02)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №02, стр. 7-12

Оцінювання впливу механічних властивостей конструкційних феромагнетних матеріалів та їх зварних з’єднань на зміну параметрів магнетопружної акустичної емісії

Є.П. Почапський, Б.П. Клим, Н.П. Мельник, П.П. Великий, П.М. Долішній


Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: melnyk_natalija@ukr.net

Реферат:
Досліджено вплив механічних властивостей конструкційних феромагнетних матеріалів та їх зварних з’єднань на зміну інформативних параметрів магнетопружної акустичної емісії. Виявлено, що наявність прикладеного зовнішнього навантаження, залишкових післязварювальних напружень та різної мікроструктури у зонах зварних з’єднань викликають зміну суми амплітуд, тривалості та форми обвідної акустичних сигналів. Підтверджено ефективність методу та перспективність його застосування для проведення діагностування елементів конструкцій тривалого експлуатування у різних середовищах. Бібліогр. 19, рис. 10.
Ключові слова: феромагнетний матеріал, доменна стінка, поле перемагнечення, магнетопружна акустична емісія, інформаційні параметри сигналів, зварне з’єднання, зварний шов, зона термічного впливу, основний метал, залишкові напруження

Надійшла до редакції 27.02.2019
Підписано до друку 14.05.2019

Список літератури
1. Ono K., Shibata M. (1981) Magneto mechanical acoustic emission – a new method for non-destructive stress measurement. J. NDT International, October, 227–234.
2. Скальський В.Р., Почапський Є.П., Клим Б.П., Рудак М.О. (2016) Застосування методу магнетопружної акустичної емісії для контролю напруженого стану феромагнетних елементів конструкцій. Технологические системы, 2, 67–70.
3. Pochaps’kyi E.P., Klym B.P., Rudak М.О. et al. (2017) Application of the Magnetoelastic Acoustic Emission for the Corrosion Investigations of Steels. Materials Science, 52, 5, 742–742.
4. Назарчук З.Т., Андрейків О.Є., Скальський В.Р. (2013) Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі. Київ, Наукова думка.
5. Skalsky V., Hirnyj S., Pochapskyy Ye. et al. (2011) The effect of deformation on the parameters of magnetoacoustic signals. Вісник ТНТУ. Спецвипуск. Ч.1, 155–161.
6. Pochapskyy Ye., Nazarchuk Z., Skalsky V., Hirnyj S. (2012) Application of magnetoacoustic emission for detection of hydrogen electrolytically absorbed by steel. Proc. 19th Europ. Confer. on Fracture «Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety», Kazan, Russia. 26–31 August, 2012. ID 405.
7. Назарчук З.Т., Скальський В.Р., Почапський Є.П. (2014) Технології відбору та опрацювання низькоенергетичних діагностичних сигналів. Київ, Наукова думка.
8. Тикадзуми C. (1987) Физика ферромагнетизма. Магнитные свойства вещества. Пер. с японского. Москва, Мир, сс. 179–185.
9. Durin G., Zapperi S. (2006) The Barkhausen effect. The Science of Hysteresis, II, 181–267.
10. Alessandro B., Beatrice, C., Bertotti, G., Montorsi A. (1990) Domain wall dynamics and Barkhausen effect in metallic ferromagnetic materials. I. Theory. J. Appl. Phys., 68(11), 2901–2908.
11. Мельгуй М.А. (1980) Магнитный контроль механических свойств сталей. Минск, Наука и техника.
12. Михеев М.Н., Горкунов Э.С. (1993) Магнитные методы структурного анализа и неразру-шающего контроля. Москва, Наука.
13. Ng D.H.L., Jakubovics J.P., Scruby C.B., Briggs G.A.D. (1992) Effect of stress on magneto-acoustic emission from mild steel and nickel. J. of Magnetism and Magnetic Materials, 104–107, 355–356.
14. Скальський В.Р., Михальчук В.Б., Долішній П.М., Семегенівський Р.І. (2008) Вплив структури матеріалу на зміну амплітуд магнетопружної акустичної емісії. Зб. наук. праць ФМІ НАН України «Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів». Львів, Вип. 13, сс. 80–83.
15. Кречковська Г.В., Яновський С.Р., Студент О.З., Никифорчин Г.М. (2015) Фрактографічні ознаки експлуатаційної деградації зварних з’єднань магістральних нафто гонів. Фіз.-хім. механіка матеріалів, 51, 2, 21–27.
16. Guyot M., Cagan V. (1993) The magneto-acoustic emission (invited). J. Appl. Phys., 73(10), 5348–5353.
17. Ng D.H.L., Lo C.C.H., Jakubovics J.P. (1994) The effects of demagnetizing and stray fields on magnetoacoustic emission. Ibid, 75(10), 7009–7011.
18. Ng D.H.L., Yu C.C., Qin C-D. et al. (1996) The dependence of magnetoacoustic emission on magnetizing frequency in nickel and mild steel. Ibid, 79(8), 6057–6059.
19. Почапський Є.П., Мельник Н.П. (2015) Оцінювання переміщень доменної стінки у феромагнетних матеріалах за дії зовнішнього магнетного поля. Вісник ТНТУ. Тернопіль, 3(79), 102–109.