Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №02 (01) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.02.02
2019 №02 (03)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №02, стр. 13-17

Підвищення достовірності виявлення сигналів ультразвукової луна-імпульсної товщинометрії за їх значного загасання

Е.Д. Близнюк1, Ю.В. Куц2, О.В. Монченко1, Ю.А. Олійник2


 
1Національний авіаційний університет. 03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1. E-mail: nau_409@ukr.net, monchenko_olena@ukr.net
2НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: y.kuts@ukr.net

Реферат:
Розвинуто метод статистичної фазової ультразвукової товщинометрії виробів з матеріалів зі значним загасанням ультра­звукових коливань на основі аналізу фазової характеристики сигналів. Наведено методику та результати моделювання процесу опрацювання сигналів в середовищі Matlab. Бібліогр. 10, рис. 3.
Ключові слова: ультразвуковий неруйнівний контроль, достовірність, статистична фазометрія

Надійшла до редакції 13.03.2019
Підписано до друку 14.05.2019

Список літератури
1. Крауткремер Й., Крауткремер Г. (1991) Ультразвуковой контроль материалов: справоч. изд., пер.с нем. Москва, Металлургия.
2. Ермолов И.Н., Ланге Ю.В. (2004) Неразрушающий контроль: Справочник: В 7 т. Клюев В.В. (ред.). Т.3: Ультразвуковой контроль. Москва, Машиностроение.
3. Цапенко В.К., Куц Ю.В. (2010) Основи ультразвукового неруйнівного контролю: Підручник. Київ, НТУУ «КПІ».
4. Чуприн В.А., Бизюлев А.Н., Коновалов А.А. (2008) Особенности ультразвуковой толщинометрии промышленных объектов и изделий. В мире неразрушающего контроля, 2(40), 12–14.
5. Королев М.В. (1980) Эхо-импульсные толщиномеры. Москва, Машиностроение.
6. Кретов Е.Ф. (2008) Ультразвуковая толщинометрия в машиностроении. В мире неразрушающего контроля, 2, 26–28.
7. Семеренко А.В. (2008) Эхо-метод ультразвуковой толщинометрии. Там же, 2(40), 6–10.
8. Куц Ю.В., Щербак Л.М. (2009) Статистична фазометрія. Тернопіль, ТДТУім. Івана Пулюя.
9. Куц Ю.В., Єременко В.С., Монченко О.В., Лапіга І.М. (2006) Спосіб ультразвукового вимірювання товщини виробів. Україна Пат. на корисну модель № 35057, МПК G01B 17/02.
10. Fisher N.I. (2000) Statistical Analysis of Circular Data. Cambridge University Press.