Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №02 (02) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.02.03
2019 №02 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №02, стр. 18-22

Дослідження чутливості вихідних параметрів рентгенотелевізійної системи до зміни вхідних параметрів

С.Р. Михайлов


НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: fel@kpi.ua

Реферат:
Проведено аналіз чутливості вихідних параметрів рентгенотелевізійної системи непрямого перетворення: відношення сигнал/шум, вихідного сигналу та квантової ефективності детектування до зміни вхідних параметрів з використанням математичної моделі такої системи. Проаналізовано вплив нестабільності живлення рентгенівської трубки на вихідний результат розрахунків. Визначено групу вхідних параметрів моделі, невизначеність яких має найбільший вплив на вихідний сигнал рентгенотелевізійної системи. Бібіліогр. 10, табл. 2, рис. 2.
Ключові слова: цифрова рентгенографія, рентгенотелевізійна система, рентгенівський екран, відношення сигнал/шум, квантова ефективність детектування, параметри моделі, невизначеність параметрів

Надійшла до редакції 22.05.2019
Підписано до друку 14.05.2019

Список літератури
1. Усачев Е.Ю., Усачев В.Е., Гнедин М.М. и др. (2014) Комплекс цифровой радиографии для ревизии сварных соединений действующих трубопроводов. Контроль. Диагностика, 6, 60–64.
2. Троицкий В.А., Михайлов С.Р., Пастовенский Р.О., Шило Д.С. (2015) Современные системы радиационного неразрушающего контроля. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 23–35.
3. Михайлов С.Р. (2002) Моделирование теневого рентгеновского изображения контролируемого объекта в рентгеноскопических системах неразрушающего контроля. Электроника и связь, 16, 59–70.
4. Шило Д.С. (2015) Моделювання процесів формування цифрового рентгенівського зображення. Там же, 6, 34–41.
5. Шило Д.С., Михайлов С.Р., Писаренко Л.Д. (2016) Квантовая эффективность детектирования цифровых рентгенотелевизионных систем на основе сцинтилляционных экранов и ПЗС-матриц. Неразрушающий контроль и диагностика, Минск, Институт прикладной физики НАН Беларуси, 4, 25–38.
6. Троицкий В.А., Михайлов С.Р., Шило Д.С. (2017) Моделирование рентгеновских изображений цифровой рентгенотелевизионной системы на основе сцинтилляционного экрана и ПЗС-матрицы. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 17–22.
7. Viswanathan K. (2018) XRaySim user manual, [Online]. Available: http://xraysim.sourceforge.net/index.htm. [Accessed 30 May 2018].
8. Duvauchelle P., Freud N., Kaftandjian V., Babot D. (2000) A computer code to simulate X-ray imaging techniques. NUCL INSTRUM METH B, 170, pp. 245–258.
9. Lazos D., Bliznakova K., Kolitsi Z.Z., Pallikarak N. (2003) An integrated research tool for X-ray imaging simulation. Comput Meth Prog Bio, 70, 241–251.
10. Kengyelics S.M., Laura L.A., Treadgold A., Davies A.G. (2018) X-ray system simulation software tools for radiology and radiography education. Comput Biol Med, 93, 175–183.