Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №03 (05) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.03.06
2019 №03 (07)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №03, стр. 36-45
 

Особливості діагностування технічного стану промислових димових труб пасивним тепловізійним методом

В.Ю. Глуховський, О.Г. Бондаренко


ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. Email: office@paton.kiev.ua
 
Реферат:
Виконано аналіз галузей промисловості, в яких отримав розповсюдження пасивний тепловізійний метод контролю для діагностування технічного стану важкодоступних та потенційно небезпечних промислових об’єктів. Розглянуто умови експлуатації найбільш поширених потенційно небезпечних промислових димових труб. Проаналізовано причини утворення та основні типи дефектів та ушкоджень в структурних елементах димових труб. Наведено основні способи оцінки технічного стану димових труб пасивним тепловізійним методом шляхом вирішення прямої задачі дефектоскопіїі з використанням моделей термограм аномалій температурних полів на зовнішній поверхні димової труби. Бібліогр. 10, табл. 1, рис. 6.
Ключові слова: димова труба, пасивний тепловізійний метод контролю, причини утворення несуцільностей, способи оцінки технічного стану
 
Надійшла до редакції 17.07.2019
Підписано до друку 05.09.2019
 

Список літератури

1. Маслова В.А., Стороженко В.А. (2004) Термография в диагностике и неразрушающем контроле. Харьков, Компания СПИТ.
2. Бажанов С.А. (2000) Инфракрасная диагностика электрооборудования распределительных устройств. Приложение к журналу «Энергетик». Москва, НТФ «Энергопрогресс.
3. Бабак В.П. (2016) Моніторинг об’єктів теплоенергетики з використанням безпілотних літальних апаратів. Збірка доповідей 8-ї Національної науково-технічної конференції «Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT – 2016». Київ, УТ НКТД, сс. 48–53.
4. Вавилов В.П. (1991) Тепловые методы неразрушающего контроля: Справочник. Москва, Машиностроение.
5. Ельшин А.М., Ижорин М.Н., Жолудев В.С., Овчаренко Е.Г. (2001) Дымовые трубы. Сатьянов С.В. (ред.). Москва, Стройиздат.
6. Ханухов Х.М., Яровой С.Н. (2017) Повреждаемость металлических дымовых труб и несущих башен на протяжении жизненного цикла и предельные значения основных дефектов и повреждений. Строительство, материаловедение, машиностроение, 99, 218–227.
7. Заседателев И.Б., Дужих Ф.П. (1970) Контроль эксплуатационных режимов роботы дымовых железобетонных труб. Электрические станции, 11, 42–44.
8. Дужих Ф.П. (1988) Тепловизионное обследование температурных полей в дымовых трубах.Теплоэнергетика, 5, 51–55.
9. Яблонько Е. (2011) Основные проблемы в эксплуатации дымовых труб. Молодой ученый, 9, 65–68.
10. Бабушкин Р.А., Глызов Д.С., Иванов Ю.П. (2015) Тепловизионная диагностика дымовых труб. Инновационная наука, 9, 52–57.