Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №03 (06) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.03.07
2019 №03 (08)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №03, стр. 46-54
 

Застосування акустико-емісійних та тензометричних вимірів до процесів діагностики деформаційного зміцнення композиційних матеріалів на основі епоксидної матриці

В.Л. Алексенко1, А.А. Шарко2, С.А. Сметанкин1, Д.М. Степанчиков2, К.Ю. Юренін1


1Херсонська державна морська академія. 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 20, м. E-mail: ksma@ksma.ks.ua
2Херсонський національний технічний університет. 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24. E-mail: kntu@kntu.net.ua
 
Реферат:
Наведено результати дослідження залежності акустичної емісії, що виникає при деформації зразків із епоксидної смоли ЕД-20, з використанням розробленого апаратно-програмного комплексу, що відображають еволюцію фізичних механізмів деформації при навантаженні зразків. Встановлено закономірності формування акустико-емісійних та тензометричних діагностичних сигналів в процесі деформації при чотирьохточковому вигині. Реєстровані сигнали оброблено в реальному масштабі часу. Акустичну емісію було описвно за допомогою інформативних параметрів сигналу, що відображають його енергетичні та частотні особливості. Визначено напруги, при яких починається руйнування матеріалу, узгоджені за рівнем силового впливу. Отримані результати і закономірності можуть бути використані при акустико-емісійному дослідженні стадійності пластичної деформації в композиційних матеріалах на основі епоксидної матриці. Бібліогр. 10, табл. 2, рис. 8. 54
Ключові слова: акустична емісія, тензометрія, епоксидна матриця, чотирьохточковий вигин
 
Поступила в редакцию 21.08.2019
Підписано до друку 05.09.2019
 

Список літератури

1. Стухляк П.Д, Букетов А.В., Панин С.В. и др. (2014) Структурные уровни разрушения эпоксидных композитных материалов при ударном нагружении. Физическая мезомеханика, 17, 2, 65–83.
2. Недосека А.Я., Недосека С.А. (2014) Некоторые особенности применения метода акустической эмиссии при контроле разрушения материалов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 3–11.
3. Филоненко С.В. (2011) Влияние неравномерности процесса разрушения композиционного материала на сигналы акустической эмиссии. Технологические системы, 1 (54), 24–31.
4. Недосека А.Я., Недосека С.А., Шевцова М.А. и др. (2018) Акустическая эмиссия при испытании композитных материалов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 36–40.
5. ГОСТ 28840-90. Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования.
6. ГОСТ 33519-2015 Композиты полимерные. Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температуры.
7. Алексенко В.Л., Шарко А.В., Шарко А.А. и др. (2019) Идентификация структурных особенностей механизмов деформирования при изгибе методом акустической эмиссии. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 32–38.
8. Салита Д.С., Поляков В.В. (2018) Применение методов главных компонент исследованию акустической эмиссии при пластической деформации свинцовых сплавов. Известия АлтГУ Физика, 4(102), 26–30.
9. Yudin V.A., Ivlev V.I., Fomin N.E., Sigachyov A.F. (2017) Mechanical Testing of CFRP with Epoxy Matrix. Materials Physics and Mechanics, 30, 53–60.
10. Панин В.Е., Елсукова Т.Ф., Панин А.В. и др. (2004) Мезоскопические структурные уровни деформации в поверхностных слоях и характер усталостного разрушения поликристаллов при знакопеременном изгибе. Физическая мезомеханика, 7, 2, 5–17.