Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №03 (02) DOI of Article
10.37434/tdnk2022.03.03
2022 №03 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2022 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2022, №3, стор. 19-21

Спосіб термографування зовнішньої поверхні димових труб дистанційним пасивним тепловізійним методом

О.Г. Бондаренко, В.Ю. Глуховський


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

У роботі розглянуто принцип реалізації способу термографування зовнішньої поверхні димових труб дистанційним пасивним тепловізійним методом із застосуванням лазерно-термографічного пристрою. Наведено алгоритм розрахунку геометричних параметрів внутрішньої несуцільності, яка виявляється у вигляді поверхневої аномалії температурного поля. Наведений алгоритм є основою при вирішенні оберненої задачі пасивної термографії, що дає змогу підвищити достовірність оцінки технічного стану димових труб та інших важкодоступних промислових об’єктів. Бібліогр. 1, рис. 3.
Ключові слова: димові промислові труби, діагностування технічного стану, інфрачервона техніка, тепловізор, лазерний далекомір, пасивний тепловізійний метод, термографія, дефектометрія, геометричні параметри несуцільності

Надійшла до редакції 06.06.2022

Список літератури

1. Троїцький В.О., Бондаренко О.Г., Глуховський В.Ю. (2018) Спосіб дистанційної пасивної теплової діагностики важкодоступних та потенційно небезпечних промислових об’єктів. Патент на винахід № 122355. Заявл. 27.06.2018. Опубл. 26.10.2020. Бюл. № 20.

Реклама в цьому номері: