Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №02 (05) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.02.06
2020 №02 (07)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №2, стор. 37-42

Контроль технічного стану несучих конструкцій металевих шахтних копрів в процесі їх експлуатації

В.А. Куліш, Е.С. Крилов


ДП «Інститут «УкрНДІпроект» Міненерговугілля України. 03142, м. Київ, просп. Академіка Паладіна, 46/2. E-mail: post.unp@ukr.net

В ДП «Інститут «УкрНДІпроект» проведені науково-технічні дослідження, по результатах яких розроблені галузеві нормативно-технічні документи (НТД) СОУ-Н10.1.00174125.001:2012 «Порядок і організація обстеження металевих копрів» та КД 12.005-94 (зі змінами) «Металеві конструкції шахтних копрів. Вимоги до експлуатації», які регламентують процедури контролю і оцінки технічного стану несучих металевих конструкцій шахтних копрів в процесі їх обстеження і експлуатації. Вони відповідають вимогам діючого законодавства і нормативних документів та сприяють підвищенню безпеки і надійності експлуатації шахтних копрів за рахунок своєчасного отримання інформації про їх фактичний технічний стан. Бібліогр. 9, табл. 3, рис. 5.
Ключові слова: контроль, технічний стан, науково-технічне дослідження, несуча конструкція, металевий шахтний копер, дефект, обстеження, перевірний розрахунок.

Надійшла до редакції 18.12.2019

Список літератури

1. Постанова Кабміну України від 26.05.2004 № 687. Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. НПАОП 10.0-1.01-10. Правила безпеки у вугільних шахтах.
3. НПАОП 45.2-1.01-98. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель та споруд.
4. Куліш В.А, Крилов Е.С. (2018) Контроль і оцінка технічного стану металевих конструкцій будівель і споруд шахтної поверхні. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 47–52.
5. ДБН362-92. Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації.
6. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.
7. ДБН В.2.6-163:2010. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу.
8. СОУ-Н10.1.00174125.001:2012. Порядок і організація обстеження металевих копрів. Стандарт Міненерговугілля України.
9. КД 12.005-94 (зі змінами). Металеві конструкції шахтних копрів. Вимоги до експлуатації. Керівний документ Міненерговугілля України.

Реклама в цьому номері: