Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №04 (02) DOI of Article
10.37434/as2022.04.03
2022 №04 (04)

Автоматичне зварювання 2022 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2022, с. 14-18

Центробіжне плазмове наплавлення втулок бурових насосів

О.І. Сом


ТОВ фірма «Плазма-Мастер Лтд». 03142, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, 3. E-mail:info@plasma-master.com

Досліджено особливості центробіжного плазмового наплавлення з використанням порошків трьох сплавів різних систем легування на основі заліза та нікеля. Встановлено, що при центробіжному плазмовому наплавленні найкращі зварювально-технологічні властивості має дослідний порошок на основі заліза, який забезпечує отримання наплавленого металу типу 200Х15Д2МС2Р. Шар, який наплавлено цим порошком, має однорідну за висотою мікроструктуру та забезпечує збільшення зносостійкості втулок у 5-6 разів у порівнянні з серійними, які виготовлено зі сталі 70 і загартовано СВЧ. Запропоновано конструкцію складової втулки зі змінною наплавленою гільзою, яка є більш технологічною у виготовленні та дозволяє виконувати її ремонт шляхом простої заміни зношеної гільзи. Бібліогр. 10, табл. 1, рис. 8.
Ключові слова: центробіжне плазмове наплавлення, сплави для наплавлення, наплавлений метал, структура металу, зносостійкість, карбіди, твердість, товщина шару


Надійшла до редакції 19.04.2022

Список літератури

1. Николич А.С. (1973) Поршневые буровые насосы. Москва, Недра.
2. Мкртычан Я.С. (1984) Повышение эффективности эксплуатации буровых насосных установок. Москва, Недра.
3. Самойлович Ю.А. (2017) Повышение эксплуатационного ресурса втулки бурового насоса термоциклической обработкой материала втулок. Сталь, 4, 44–49.
4. Сайт ООО «БурСнаб» http://www.bursnab.com, Москва.
5. Сайт ООО «РосПромБур» http://www.rosprombur.ru, Москва.
6. Гладкий П.В., Сом А.И., Переплетчиков Е.Ф. (1984) Центробежная наплавка. Новые процессы наплавки, свойства наплавленного металла и переходной зоны. Киев, ИЭС им. Е.О. Патона, 31–34.
7. Ющенко К.А., Гладкий П.В., Сом А.И. и др. (1991) Способ центробежной наплавки. А.с. СССР № 1636151. Опубл. 23.03.1991.
8. (1979) Наплавочные материалы стран-членов СЭВ. Каталог. МЦНТИ.
9. Сом А.И., Зельниченко А.Т. (2010) Численный расчет тепловых процессов при центробежной плазменно порошковой наплавке. Автоматическая сварка, 6, 16–21.
10. Юзвенко Ю.А., Гавриш В.А., Марьенко В.О. (1979) Лабораторные установки для оценки износостойкости наплавленного металла. Теоретические и технологические основы наплавки. Свойства и испытания наплавленного металла. Киев, ИЭС им. Е.О. Патона, 23–27.

Реклама в цьому номері: