Eng
Ukr
Rus
Печать

ЖУРНАЛ Современная электрометаллургия

(«Electrometallurgy Today» - англ.)

DOI of Journal
10.37434/as

Тел./факс: (38044) 205-23-90

Міжнародний науково-теоретичний та виробничий журнал

Публікується 4 рази на рік з 1985 року українською та англійською мовами

Головний редактор академік НАН України Сергій Володимирович Ахонін

Засновники:

 • Національна академія наук України,
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України,
 • Міжнародна Асоціація «Зварювання».

Видавець:

 • Міжнародна Асоціація «Зварювання»

ISSN 2415-8445

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №24212-14052 ПР від 03.12.2019 Статті подаються українською або англійською мовами у форматі *.doc.

Журнал публікує результати досліджень у таких галузях:
 • металургія чорних і кольорових металів та сплавів;
 • спеціальна електрометалургія (електрошлакова, електронно-променева, плазмово- та вакуумно-дугова технології);
 • нові матеріали;
 • енерго- і ресурсозбереження;
 • матеріалознавство.
Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України затвердженого Міністерством освіти і науки України

Журнал представлений:

 • Реферативний журнал «Джерело», Україна, 2009;
 • Реферативний журнал «Welding Abstracts», Британський Інститут зварювання, Велика Британія, 2000 р.
 • Google Scholar, США, 2009 р. (індекс h5–3, медіана h5–4);
 • EBSCO, США, 2013;
 • INSPEC database Institution of Engineering and Technology, Велика Британія, 2013 р.
 • CrossRef, США, 2015;
 • ULRICH’S, США, 2016.
Назад