Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №04 (07) DOI of Article
10.37434/sem2022.04.08
2022 №04 (01)

Сучасна електрометалургія 2022 #04
Сучасна електрометалургія, 2022, #4, 49-56 pages

Дослідження процесу одержання фторфлогопітового розплаву в дуговій електропечі для виробництва масивних корозієстійких виробів для кольорової металургії

В.М. Коржик1, В.О. Щерецький2, А.Г. Малявін3, Цзянлун І1, А.О. Альошин4, А.А. Альошин4


1China-Ukraine Institute of Welding, Guangdong Academy of Sciences, Guangdong Provincial Key Laboratory of Advanced Welding Technology. 510650, Guangzhou, China. E-mail: patonjournal@gwi.gd.cn
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
3Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. 03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 34/1. Е-mail: metal@ptima.kiev.ua
4ТОВ «Зовнішньоекономічне представництво Китайсько-українського ІЕЗ ім. Є.О. Патона». 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. Е-mail: an_alex@i.ua

Реферат
Розкрито проблеми проведення електродугової плавки неметалічних систем, таких як оксидні розплави, з метою синтезу та лиття фторфлогопітових виробів, що знаходять своє застосування в якості корозієстійких гідро- та газощільних виробів для роботи в умовах підвищених температур та агресивного впливу хлору, аміаку, металевих розплавів та ін. Показані переваги та недоліки плавильних агрегатів з водоохолоджуваним тиглем та футерованим графітом при приготуванні фторсилікатних розплавів. Досліджено зв’язок між параметрами плавки і особливостями плавильного агрегату та їх вплив на структуру і фазовий склад фторфлогопітового литва. Встановлено раціональні температурні режими одержання фторфлогопітового розплаву, що мінімізують енерговтирати і втрати летких компонентів з розплаву. Показано ефективність використання технологічних проб для експрес аналізу якості фторфлогопітового литва, що дозволяє по вигляду зламу оперативно регулювати шихтовий склад. Таким чином можна безпосередньо під час плавки контролювати якість розплаву і використовувати вторинну сировину в якості шихтових матеріалів в кількості до 50…60 %. Запропоновано технологічні та конструкційні рішення, що дозволяють одержувати кількість фторфлогопітового розплаву достатньою для одержання масивних виливків більше 150 кг. Бібліогр. 5, табл. 1, рис. 5.
Ключові слова: електродугова плавка; фторфлогопіт; кам’яне литво; експрес аналіз; технологічні проби

Received 28.02.2022

Список літератури

1. Лейзерзон М.С. (1962) Синтетическая слюда. Москва, Госэнергоиздат.
2. Белякова Ю.А., Голенко В.П., Горбунов Л.В. и др. (1987) Синтез минералов: Т. 2. Москва, Недра.
3. Патон Б.Е., Забарило О.С., Убель В.Г. (1956) Применение водоохлаждаемых металлических кокилей для плавки флюса в электропечах. Автоматическая сварка, 1, 65–69.
4. Платонов Г.Ф. (1965) Параметры и электрические режимы металлургических электродных печей. Москва, Энергия.
5. Николаев Н.С., Суворова С.Н. Гурович Е.И. и др. (1970) Аналитическая химия фтора. Москва, Наука.

Реклама в цьому номері: