Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №06 (03) DOI of Article
10.15407/as2018.06.04
2018 №06 (05)

Автоматичне зварювання 2018 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2018, с. 33-37

Алгоритм «стеження» за лінією з’єднання при тандемному дуговому зварюванні

Г. О. Цибулькін


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Основна складність, яка виникає при вирішенні проблеми автоматичного «стеження» за лінією зварного з’єднання при тандемному дуговому зварюванні, пов’язана з вимірюванням в процесі зварювання бічних відхилень від цієї лінії кожного з електродів, розташованих поблизу один від одного. Крім того, поряд з бічною корекцією руху електродів, що відхиляються від лінії зварного з’єднання, з’являється необхідність в кутовій корекції пальника, яка забезпечувала б «паралельність» між лінією зварного з’єднання і лінією, що з’єднує електроди. Запропоновано підхід до розв’язання зазначеної проблеми, заснований на використанні електродугових методів вимірювання та застосуванні зворотніх процедур лінійної і кутової корекції руху зварювального пальника. В статті наведено результати комп’ютерного моделювання. Бібліогр. 7, рис. 3.

Ключові слова: тандемне дугове зварювання, адаптивне управління, дугові сенсори, рекурентні алгоритми корекції

Надійшла до редакції 25.04.2018
Підписано до друку 29.05.2018

Список литературы
  1. Дилтай У., Штайн Л., Вёсте К., Райх Ф. (2003) Состояние и перспективы применения высокоэффективных сварочных технологий. Автоматическая сварка, 10-11, 151-157.
  2. Цыбулькин Г.А. (2014) Адаптивное управление в дуговой сварке. Киев, Сталь.
  3. Сайт фирмы Kobe Steel http://www.kobelco.co.jp/english/welding/files/KWT_2012_2TH.pdf.
  4. Акулов Л. М., Буховец Т. К., Столович А. Ю. (2001) Система слежения за линией сварного шва по дуге. Второй Международный симпозиум «Сварка и родственные технологии». Минск, Беларусь, сс.136-137.
  5. Долиненко В. В. (1989) Оценка и управление положением горелки с использованием электрических параметров сварочной дуги. Автореф. дис. … канд. техн. наук. Киев.
  6. Yongyi A., Li Y. (1991) Arc Sensor used in MIG/MAG weld tracking. China Welding Inst., 12, 3, 155-160.
  7. Sugitani Y. (2000) Making Best Use of the Arc Sensor. of the Jap. Weld. Soc., 69, 2, 46-50.
  8. Цыбулькин Г.А. (2011) Дуговые сенсорные системы для сварочных роботов, Киев, Сталь.