Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №04 (07) DOI of Article
10.15407/as2019.04.01
2019 №04 (02)

Автоматичне зварювання 2019 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2019, с. 3-6
 
Вплив параметрів електродинамічної обробки на залишкові напруги зварних з’єднань сплаву АМг6

Л.М. Лобанов, М.О. Пащин, О.М. Тимошенко, О.Л. Міходуй, П.В. Гончаров, О.В. Черкашин
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджували вплив параметрів, що визначають різну тривалість електродинамічного впливу на зниження рівня залишкових напружень в зварних швах стикових з’єднань алюмінієвого сплаву АМг6 внаслідок електродинамічної обробки. Показано, що зростання тривалості електродинамічного впливу, що досягається збільшенням індуктивності розрядного контуру при сталості амплітудних значень імпульсного електричного струму, характеризується великим збільшенням часу загасання струму в порівнянні з періодом його наростання. При цьому зростання тривалості електродинамічного впливу призводить до підвищення ефективності методу для зниження рівня залишкових напружень в зварних з’єднаннях сплаву АМг6. Відзначено, що при тривалості t ≥ 0,7 мс зниження напружень визначається інтенсивністю електродинамічного впливу і джоулевим нагріванням поверхні пластини. Бібліогр. 5, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: електродинамічна обробка, алюмінієві сплави, імпульс електричного струму, залишкові зварювальні напруги, тривалість електродинамічного впливу

Надійшла до редакції 24.01.2019
Підписано до друку 04.04.2019

Список літератури

1. Баранов Ю.В., Троицкий О.А., Аврамов Ю.С., Шляпин А.Д. (2001) Физические основы электроимпульсной и электропластической обработок и новые материалы. Москва, МГИУ.
2. Лобанов Л.М., Кондратенко И.П., Пащин Н.А. и др. (2012) Эффективность электродинамической обработки алюминиевого сплава АМг6 и его сварных соединений. Автоматическая сварка, 1, 3–7.
3. Стрижало В.А., Новогрудский Л.С., Воробьев Е.В. (2008) Прочность материалов при криогенных температурах с учетом воздействия электромагнитных полей. Киев, ИПП.
4. Белова М.М., Проценко С.С., Иванов А.В. (1987) Динамика деформирования упругопластического слоя при импульсном энерговыделении. Проблемы прочности, 12, 87–91.
5. Лобанов Л.М., Пащин Н.А., Ящук В.А., Миходуй О.Л. (2015) Влияние электродинамической обработки на сопротивление разрушению алюминиевого сплава АМг6 при циклическом нагружении. Там же, 3, 91–98.