Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №04 (06) DOI of Article
10.15407/as2019.04.07
2019 №04 (01)

Автоматичне зварювання 2019 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2019, с. 42-45
 

Формування металевої ванни при електрошлаковому процесі в струмопідвідному кристалізаторі

Ю.М. Кусков, Т.І. Грищенко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Представлені результати експериментів з вивчення впливу різних технологічних параметрів на формування металевої ванни при електрошлаковому наплавленні дискретною присадкою або електродом чи безтоковою заготівкою великого перерізу в струмопідвідному кристалізаторі. Встановлено, що на форму металевої ванни можна впливати шляхом зміни електричного режиму процесу, електричної схеми підключення струмопідвідного кристалізатора з використанням постійного і змінного струму. Показано шляхи отримання сприятливої форми металевої ванни при підвищеній продуктивності електрошлакового процесу. Бібліогр. 8, табл. 2, рис. 2.
Ключові слова: кільцеве і торцеве електрошлакове наплавлення, струмопідвідний кристалізатор, металева ванна

Надійшла до редакції 06.03.2019
Підписано до друку 04.04.2019

Список літератури

1. Патон Б.Е., Медовар Б.И. (редакторы) (1986) Металлургия электрошлакового процесса. Киев, Наукова думка.
2. Иу К.О., Доминг Дж.А., Фландерс Х.Д. (1987) Макросегрегация в сплаве инконель 718, полученном способами ЭШП и ВДП. Электрошлаковый переплав. Вып. 9. Материалы VIII междунар. конф. по вакуумной металлургии, специальным видам плавки и металлургическим покрытиям, г. Линц, Австрия 30.09–4.10.1985, сс. 164–170.
3. Чумаков И.В., Пятыгин Д.А. (2006) Особенности электрошлакового переплава на постоянном токе с вращением расходуемого электрода. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия, 3, 22–25.
4. Ksendzyk G.V., Frumin I.I., Shirin V.S. (1981) Electroslag Remelting and Surfacing Apparatus. USA, Pat.4.305.451.
5. Кусков Ю.М. (2006) Ресурсосберегающая технология восстановления и изготовления деталей методом электрошлаковой наплавки. Технология машиностроения, 6, 40–42.
6. Ksendzyk G.V., Frumin I.I., Shirin V.S. (1980) Electroslag Remelting and Surfacing Apparatus. USA, Pat.4.185.682.
7. Кусков Ю.М., Соловьев В.Г., Лентюгов И.П., Жданов В.А. (2018) Роль шлаковой ванны в процессе наплавки в токоподводящем кристаллизаторе. Современная электрометаллургия, 2, 41–44.
8. Kubin M., Scheriau A., Knabl M., Holzgruber H., Korp Y. (2016) Investigation of the implication of the current conductive mould technology with respect to the internal and surface quality of ESR ingots. Medovar Memorial Symposium, 7–10 June 2016, Kyiv, pp. 174–179.