Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №06 (03) DOI of Article
10.37434/as2022.06.04
2022 №06 (05)

Автоматичне зварювання 2022 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2022, с. 23-28

Ремонт корпусу шатуна мобільної щокової дробарки METSO LOKOTRACK LT 120

В.Д. Позняков, О.А. Гайворонський, Ю.В. Демченко, А.М. Денисенко, Г.В. Жук


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Наведено досвід ремонту зварюванням експлуатаційних дефектів корпусу шатуна мобільної щокової дробарки Metso lokotrack LT 120, яка являє собою досить жорстку стільникову конструкцію з литої низьколегованої сталі типу 20ГЛ з товщиною зовнішніх стінок 60 мм і перегородок не менше 45 мм та масою більше 5 т. З’ясовано, що найбільш істотні дефекти тріщини втомленості та відколи, які несумісні з працездатністю, закономірно утворилися біля конструктивних концентраторів напружень, експлуатаційних пошкоджень, створених контактним впливом бронезахисту, дефектами лиття, а також у місцях неплавного сполучення елементів, тощо. Розкриття тріщин становить 2…3 мм, що свідчить про початок формозміни корпусу і недопущення подальшої експлуатації в такому стані. Жорстка конструкція корпусу шатуна та загальний стан руйнування вимагали спеціальної технології ремонтного зварювання, яка і була створена та реалізована авторами. Вона включала нові та перевірені власною практикою ремонту литих конструкцій зварювальні матеріали, технологічні заходи і технічні розв’язки, а також високу майстерність і компетентність зварювальників. Практичну значущість та ефективність виконаної роботи з ремонту шатуна підтверджено безаварійною експлуатацією в проектному режимі дробарки протягом двох років. Бібліогр. 9, табл. 3, рис. 8.
Ключові слова: шатун, експлуатаційні дефекти, конструктивні концентратори напружень, наскрізні тріщини, ремонтно-зварювальна технологія, жорсткий контур, зварюваність, механічне проковування швів


Надійшла до редакції 18.05.2022

Список літератури

1. Кравець В.Г., Терентьєв О.М., Чала О.М. (2019) Техніка і технологія переробки гірських порід. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 184 «Гірництво». КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані (1 файл: 29,9 Мбайт). Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2. Лащенко Г.І. (2019) Зварювальне виробництво в економіці України. Автоматичне зварювання, 11, 3–10.
3. Позняков В.Д. (2017) Технології зварювання для виготовлення і ремонту металевих конструкцій із високоміцних сталей. Вісн. Нац. академії наук, 1, 64–72.
4. Позняков В.Д., Гайворонский А.А., Жданов С.Л., Демченко Ю.В. и др. (2004) Восстановление цельнолитых станин конусных дробилок сваркой. Сварщик, 5, 6–9.
5. Сварка и свариваемые материалы (1991): Справочник в 3-х томах, Волченок В.Н., Макаров Э.Л. Москва, Металургия.
6. Гайворонский А.А. (2014) Сопротивляемость образованию холодних трещин металла ЗТВ сварных соединений высокопрочных углеродистых сталей. Автоматическая сварка, 2, 3–12.
7. Позняков В.Д., Гайворонський А.А. (2006) Опірність уповільненому руйнуванню зварних з’єднань при ремонтному зварюванні литих конструкцій з високоміцних вуглецевих сталей. Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій,споруд та машин: зб. наук. праць. Київ, НАН України ІЕЗ ім. Є.О. Патона, сс. 411–414.
8. Лащенко Г.И., Демченко Ю.В. (2008) Энергосберегающие технологии послесварочной обработки металлокнструкций. Київ, Экотехнология.
9. (2013) Реноваційні технології зварювання і споріднених процесів. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.05050401, 8.015050401 «Технологія та устаткування зварювання», 7.05050402, 8.050050402 «Зварювальні установки», 7.05050403, 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій». Укладачі: С.М. Гетманець, Д.В. Степанов. Київ, НТУУ «КПІ»

Реклама в цьому номері: