Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2018 №01 (01) DOI of Article
10.15407/sem2018.01.02
2018 №01 (03)

Сучасна електрометалургія 2018 #01
SEM, 2018, #1, 9-16 pages

Одержання високоміцного титанового сплаву Ti–1,5Al–6,8Mo–4,5Fe способом ЕПП

Journal                    Современная электрометаллургия
Publisher                 International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 1, 2018 (March)
Pages                      9-16
 
 
Authors
С. В. Ахонін1, П. Є. Марковський2, В. О. Березос1, А. А. Стасюк2, О. М. Пікулін1, А. Ю. Северин1, С. Л. Антонюк3
1Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. 03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36. E-mail: metall@imp.kiev.ua
3ДП «АНТОНОВ». 03062, м. Київ, вул. Туполєва, 1. E-mail: info@antonov.com
 
Вивчені можливості виплавки сплаву Ti–1,5Al–6,8Mo–4,5Fe з подальшою гарячою деформаційною обробкою способами пресування і прокатки. Досліджені мікроструктура і рівень механічних властивостей одержаних зразків титанового сплаву Ti–1,5Al–6,8Mo–4,5Fe діаметром 110 мм. Аналіз результатів хімічного складу металу зливка показав, що розподіл легуючих елементів по довжині рівномірний і відповідає заданому складу. Проведена пластична деформація отриманого сплаву Ti–1,5Al–6,8Mo–4,5Fe дозволила сформувати в матеріалі дисперсну однорідну внутрізеренну (α + β)-мікроструктуру. Показано, що отриманий способами електронно-променевої плавки та гарячої прокатки сплав Ti–1,5Al–6,8Mo–4,5Fe після відпалу як при температурах двохфазної (α + β)-області, так і однофазної β-області, характеризується високим комплексом механічних властивостей, коли міцність на рівні вище 1100 МПа поєднується з достатніми пластичними характеристиками, властивими більш легованим і дорогим титановим сплавам. Бібліогр. 11, табл. 2, іл. 10.
 
Ключові слова: титан; високоміцний сплав; електронно-променева плавка; пресування; прокат; мікроструктура; механічні властивості
 
Received:                15.12.17
Published:               20.03.18
 
 
Список литературы
 1. Цвиккер У. (1979) Титан и его сплавы. Москва, Металлургия.
 2. Глазунов С. Г., Моисеев В. Н. (1969) Конструкционные титановые сплавы. Москва, Металлургия.
 3. Bania P. J. (1993) Beta titanium alloys and their role in the titanium industry. Beta Titanium Alloys in the 90’s, TMS Publications, Warrendale, PA, pp. 3–14.
 4. Weiss I., Semiatin S. L. (1998) Thermomechanical processing of beta titanium alloys. Sci. Eng., A., 243, 46–65.
 5. Ivasishin O. M., Markovsky P. E., Semiatin S. L., Ward C. H. (2005) Aging response of coarse- and fine-grained ?-titanium alloys. , A., 405, 296–305.
 6. Ivasishin O. M., Markovsky P. E., Matviychuk Yu. V. et al. (2008) A comparative study of the mechanical properties of high-strength ?-titanium alloys. Alloys Compd. 457(1–2), 296–309.
 7. Boyer R. R., Briggs R. D. (2005) The use of ?-titanium alloys in the aerospace industry. of Mater. Eng. Perf., 14, 681–685.
 8. Патон Б. Е., Тригуб Н. П., Ахонин С. В., Жук Г. В. (2006) Электронно-лучевая плавка титана. Киев, Наукова думка.
 9. Ахонин С. В., Пикулин А. Н., Березос В. А. и др. (2017) Электронно-лучевая плавка нового высокопрочного титанового сплава Т120. Современная электрометаллургия, 1, 15–21.
 10. Ивасишин О. М., Марковский П. Е., Бондарчук В. И. (2005) Оптимизация термомеханической обработки титановых бета-сплавов для получения дисперсной однородной структуры и повышения комплекса механических характеристик. Титан, 2, 42–49.
 11. Beer F. P., Johnston E. R., DeWolf J. T., Mazurek D. F. (2015) Mechanics of materials. 7th Edition, New York, McGraw-Hill.