Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №02 (04) DOI of Article
10.15407/sem2018.02.05
2018 №02 (06)

Сучасна електрометалургія 2018 #02
Сучасна електрометалургія, 2018, #2, 41-44 pages
 

Роль шлакової ванни в процесі наплавлення в струмопідвідному кристалізаторі

Ю. М. Кусков, В. Г. Соловйов, І. П. Лентюгов, В. О. Жданов


Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
 
Abstract
Виконано експерименти в стаціонарному і рухливому струмопідвідному кристалізаторі по вивченню впливу глибини шлакової ванни і введення в неї разових порцій робочого флюсу на зміну струму наплавлення. Встановлено, що збільшення об’єму шлакової ванни в стаціонарному струмопідвідному кристалізаторі не може бути технологічним прийомом підвищення її температури при незмінній величині напруги джерела живлення. Разове подання робочого флюсу при наплавленні в рухливому струмопідвідному кристалізаторі може лише короткочасно впливати на величину робочого струму з подальшим її зниженням до первинного значення. Бібліогр. 5, табл. 1, іл. 4.

Ключові слова: стаціонарний і рухомий струмопідвідний кристалізатор; глибина шлакової ванни; разова подача флюсу; ток наплавлення
 
Received:                02.03.18
Published:               25.05.18
 
 
Література
  1. Патон Б. Е., Медовар Б. И. (ред.) (1976) Электрошлаковые печи. Киев, Наукова думка.
  2. Кусков Ю. М. (2006) Ресурсосберегающая технология восстановления и изготовления деталей методом электрошлаковой наплавки. Технология машиностроения, 6, 40–42.
  3. Кусков Ю. М., Гордань Г. И., Богайчук И. Л., Кайда Т. В. (2015) Электрошлаковая наплавка дискретным материалом различного способа изготовления. Автоматическая сварка, 5–6, 34–37.
  4. Медовар Б. И., Чернец А. В., Медовар Л. Б. и др. (1995) Электрошлаковая наплавка жидким присадочным металлом. Пробл. спец. электрометаллургии, 1, 6–11.
  5. Медовар Б. И., Чекотило Л. В., Бойко Г. А. и др. (1971) Использование бестоковых расходуемых электродов с целью управления формой металлической ванны при ЭШП. Спец. электрометаллургия, 10, 16–22.