Eng
Ukr
Rus

Dear Colleagues,

“The Paton Welding Journal” #08_2023 will be freely distributed from 11 to 15 September during the exhibition SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023, Messe Essen, Norbertstrasse 2, Essen, Germany at the stand of the Paton Welding Institute: Hall 8 Stand 8B29.1.
You can also order this issue of the Journal in electronic form for free.
Send applications to E-mail: journal@paton.kiev.ua
Contents of the issue
Триває друк

2018 №04 (01) DOI of Article
10.15407/sem2018.04.02
2018 №04 (03)

Сучасна електрометалургія 2018 #04
Сучасна електрометалургія, 2018, #4, 36-41 pages
 

Використання електронно-променевої плавки для одержання сплавів цирконію в Україні

С. В. Ладохін1, В. С. Вахрушева2


1Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. 03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського,34/1. E-mail: e_luch@ptima.kiev.ua
2Придніпрівська державна академія будівництва і архітектури. 49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24, а. E-mail: Vs062@ukr.net

Наведено обґрунтування доцільності використання в Україні технологій кальційтермічного відновлення цирконію із тетрафторіду цирконію і послідуючого рафінування цього металу способом електронно-променевої плавки з проміжною ємністю з подальшою виплавкою з нього сплавів цирконію електронно-променевою гарнісажною плавкою з одержанням вилитих трубних заготовок для виготовлення труб-оболонок тепловиділяючих елементів АЕС. Бібліогр. 21, табл. 4.
Ключові слова: цирконій; сплави; електронно-променева плавка; вакуумно-дуговий переплав; литі заготовки; виливок; хімічний склад; механічні властивості
 
Received:                03.07.18
Published:               15.11.18
 
 
Список литературы
 1. Чернов А. П., Семенов Г. Р., Лапшин В. И. и др. (2000) Исследования и разработки по развитию производства циркониевых сплавов и изделий в Украине. Тр. 14-й Междунар. конф. по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению, 12–17 июня 2000 г., Алушта, Крым. Харьков, ННЦ ХФТИ, сс. 98–100.
 2. Займовский А. С., Никулина А. В., Решетников Н. Г. (1994) Циркониевые сплавы в ядерной энергетике. Москва, Энергоиздат.
 3. (1997) Отчет о НИР «Разработка технологии и изготовление опытно-промышленной партии труб из сплава КТЦ-110 для ТВЭЛ». Днепропетровск, ГП НИТИ, ГР № 01979002254.
 4. (2002) Звіт про НДР «Розробка технології одержання зливків цирконію з застосуванням електромагнітного перемішування розплаву у кристалізаторі». Київ, ФТІМС НАН України, ДР № 01024005464.
 5. (2002) Звіт про НДР «Розробка технології та устаткування для отримання складнолегованих сплавів на основі цирконію у гарнісажних печах з електромагнітним перемішуванням розплаву». Київ, ФТІМС НАН України, ДР № 01024005465.
 6. (2004) Звіт про НДР «Виробництво промислової партії зливків сплаву Zr1Nb з вітчизняної сировини для виготовлення твельних труб, стрічок та інших виробів для реакторів ВВЕР-1000». Харків, ННЦ ХФТІ НАН України, ДР № 0104U004885.
 7. (2004) Звіт про НДР «Виробництво партії зливків сплаву Zr1Nb на основі сплаву КТЦ110 та йодидного цирконію способом електронно-променевої плавки з електромагнітним перемішуванням». Київ, ФТІМС НАН України, ДР № 0104U004885.
 8. (2005) Звіт про НДР «Дослідження властивостей матеріалів і комплектуючих ТВЗ зі сплаву Zr1Nb українського виробництва на основі кальційтермічного цирконію». Харків, ННЦ ХФТІ НАН України, ДР № 01004U0006582.
 9. (2007) Звіт про НДР «Розробка технологічних процесів одержання в електронно-променевих установках литих виробів та зливків з використанням зовнішніх впливів на розплав, що кристалізується». Київ, ФТИМС НАН України, ДР № 0104 U007753.
 10. (2008) Звіт про НДР «Видача вихідних даних для одержання TREX-труби із сплаву Zr1Nb, виплавляємого в умовах ДНВП «Цирконій». Дніпропетровськ, ДП НДТІ, робота виконувалась за договором № 39-2008.
 11. Коровин Ю. Ф., Чупринко В. К., Линдт К. А. и др. (1994) Производство циркония и гафния на ПО ПХЗ для удовлетворения потребностей атомной энергетики Украины. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационного материаловедения, 2, 114–124.
 12. Ажажа В. М., Вахрушева В. С., Дергач Т. А. и др. (1999) Технология изготовлеия изделий из циркониевых сплавов для атомной энергетики и некоторые свойства сплавов циркония. Харьков, ННЦ ХФТИ.
 13. Ажажа В. М., Болков А. Ф., Борц Б. В. (2005) Вакуумно-дуговой способ получения трубной заготовки из сплава Zr1%Nb. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационного материаловедения, 5, 110–114.
 14. Вахрушева В. С. (2003) Формування структури та властивостей сталі і сплавів при виготовленні труб для ядерних енергетичних установок: автореф. дис. … докт. техн. наук. Дніпропетровськ.
 15. Буряк Т. М. (2005) Структуроутворення і формування властивостей трубної заготовки і труб для атомної енергетики з використанням нових способів виробництва: автореф. дис. … канд. техн. наук. Дніпропетровськ.
 16. Ажажа В. М., Борц Б. В., Бутенко І. М. та ін. (2006) Виробництво партії трубних заготовок трекс-труб та виготовлення дослідно-промислової партії твельних труб зі сплаву Zr1Nb із вітчизняної сировини. Наука та інновації, 6, 18–30.
 17. (2007) Электронно-лучевая плавка в литейном производстве. Ладохин С. В. (ред.). Киев, Изд-во «Сталь».
 18. Ладохин С. В., Вахрушева В. С. (2008) Перспективы применения электронно-лучевой плавки для получения сплавов циркония в Украине. Сучасна електрометалургія, 4, 22–26.
 19. Гладков А. С. (2009) Особливості електронно-променевої гарнісажної плавки сплаву Zr1Nb і розробка технології виготовлення трубних заготовок: автореф. дис. … канд. техн. наук. Київ.
 20. Вахрушева В. С. (2014) Проблемы создания производства циркониевого проката в Украине. Вопросы атомной науки и ттехники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационного материаловедения, 2, 62–68.
 21. (2018) Звіт про діяльність Національної академії наук України у 20017 р. НАН України. Київ, Академперіодика.