Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №04 (02) DOI of Article
10.15407/sem2018.04.03
2018 №04 (04)

Сучасна електрометалургія 2018 #04
Сучасна електрометалургія, 2018, #4, 42-51 pages
 

Структура крупних профільованих монокристалів вольфраму, отриманих адитивним плазмово-індукційним наплавленням

Б. Є. Патон, Г. М. Григоренко, Л. І. Маркашова, В. О. Шаповалов, О. М. Бєрднікова, Є. В. Половецький, В. В. Якуша, А. Н. Гніздило


Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.u

Вивчено структуру крупного профільованого монокристалічного вольфрамового зливку, отриманого способом адитивного плазмово-індукційного пошарового вирощування на монокристалічну затравку при різних швидкостях процесу (17...70 мм/хв). Дослідження (мікротвердості, розмірів субзеренної структури, кутів розорієнтування субзерен, характеру розподілу дислокацій та ін.) проводили на всіх структурних рівнях зі застосуванням комплексу експериментальних методів сучасного фізичного матеріалознавства, включаючи світлову, растрову та просвічуючу мікродіфракційну електронну мікроскопію. Показано, що зливок є монокристалічним тілом з кристалографічною орієнтацією, яка була задана затравочним кристалом. Збільшення швидкості вирощування до 70 мм/хв призводить до незначного зменшення мікротвердості, подрібнення субструктури при рівномірному розподілі щільності дислокацій, що дозволяє отримувати монокристали вольфраму з досконалою монокристалічною структурою (з малокутовими границями) при кутах розорієнтації що не перевищують 3о. Бібліогр. 12, табл. 3, іл. 7.
Ключові слова: вольфрам; плазмово-індукційне вирощування; монокристалічний зливок; структура; розорієнтація субзерен; щільність дислокацій
 
Received:                30.08.18
Published:               15.11.18
 
 
Список литературы
 1. Шаповалов В. А., Коваленко А. А., Латаш Ю. В. и др. (1993) Исследование процесса выращивания плоских монокристаллов вольфрама и молибдена. Проблемы специальной электрометаллургии, 1, 79–82.
 2. Шаповалов В. А., Якуша В. В., Гниздыло А. Н., Никитенко Ю. А. (2016) Применение аддитивных технологий для выращивания крупных профилированных монокристаллов вольфрама и молибдена. Автоматическая сварка, 5–6, 145–147.
 3. Shapovalov V., Yakusha V., Manulyk A. (2015) Large refractory metals single crystals grown by plasma-induction zone melting. XXIV International Materials Research Congress 2015, Cancun, Mexico August 16–20, 2015. Sociedad Mexicana de Materiales A. C. S6B-O007. http//mrs — mexico. mx/imrc2015.
 4. Патон Б. Е., Шаповалов В. А., Григоренко Г. М. и др. (2016) Плазменно-индукционное выращивание профилированных монокристаллов тугоплавких металлов. Киев, Наукова думка.
 5. Даровский Ю. Ф., Маркашова Л. И., Абрамов Н. П. и др. (1985) Метод препарирования для электронно-микроскопических исследований. Автоматическая сварка, 12, 60.
 6. Томас Г. (1963) Электронная микроскопия металлов. Москва, Изд. Иностр. лит.
 7. Утевский Л. М. (1973) Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. Москва, Металлургия.
 8. Хирш П., Хови А., Николсон Р. и др. (1968) Электронная микроскопия тонких кристаллов. Москва, Мир.
 9. Лякишев Н. П., Бурханов Г. С. (2002) Металлические монокристаллы. Москва, ЭЛИЗ.
 10. Stroh A. N. (1954) The formation of cracks as a recoil of plastic flow. of the Roy. Soc. A, 223, 1154, 404–415.
 11. Панин В. Е, Лихачев В. А., Гриняева Ю. В. (1985) Структурные уровни деформации твердых тел. Сибирское отделение, Наука.
 12. Conrad H. (1963) Effect of grain size on the lower yield and flow stress of iron and steel. Acta Metallurgica, 11, 75–77.