Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2019 №01 (06) DOI of Article
10.15407/sem2019.01.01
2019 №01 (02)

Сучасна електрометалургія 2019 #01
SEM, 2019, #1, 11-16 pages

Journal                    Сучасна електрометалургія
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 1, 2019 (February)
Pages                      11-16
 
 
Особливості структуроутворення прецизійного сплаву 29НК при ЕШП з порційним формуванням зливка

І. В. Протоковілов, О. Т. Назарчук, Д. А. Петров, В. Б. Порохонько
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Наведено результати вивчення особливостей формування структури зливків прецизійного сплаву 29НК, отриманих способом електрошлакового переплаву з порційним формуванням. Зливки діаметром 84 і 120 мм виплавляли шляхом переплаву витратних електродів в камерній електрошлаковій печі в імпульсному режимі, що забезпечує періодичність процесів плавлення і кристалізації металу. Це досягалося за рахунок циклічної зміни електричної напруги на ванні від робочих значень, до значень, при яких плавлення електрода припинялось. Показано, що раціональний вибір режимів електричного живлення під час імпульсів і пауз плавлення металу дозволяє зберегти стабільність електрошлакового процесу і добру якість формування бокової поверхні зливка. При цьому відкриваються додаткові можливості управління структуроутворенням металу ЕШП з отриманням зливків з щільною структурою, без пористості, включень, великих стовпчастих кристалів і зони зустрічної кристалізації по осі зливка. Бібліогр. 8, табл. 1, іл. 4.
Ключові слова: електрошлаковий переплав; прецизійні сплави; ковар; зливок; порційне формування; кристалізація; макроструктура
 
Received:                12.11.18
Published:               19.02.19
 
 
Список лїтератури
1. ГОСТ 10994–74. Сплавы прецизионные. Марки. Межгосударственный стандарт.
2. Молотилов Б. В. (ред.). (1983) Прецизионные сплавы. Справочник. Москва, Металлургия.
3. Грицианов Ю. А., Путимцев Б. Н., Молотилов Б. В. (1975) Металлургия прецизионных сплавов. Москва, Металлургия.
4. Голиков И. Н., Масленков О. Б. (1977) Дендритная ликвация в сталях и сплавах. Москва, Металлургия.
5. Медовар Б. И., Цыкуленко А. К., Шевцов В. Л. и др. (1986) Металлургия электрошлакового процесса. Патон Б. Е. (ред.). Киев, Наукова думка.
6. Медовар Б. И., Цыкуленко А. К., Дяченко Д. М. (1990) Качество электрошлакового металла. Патон Б. Е., Медовар Б. И. (ред.). Киев, Наукова думка.
7. Митчелл А. (2008) Кристаллизация металла в процессах переплава. Сучасна електрометалургія, 2, 4–13.
8. (2016) Выбор оптимального флюса — залог успеха при электрошлаковом переплаве. https://www.wacker.com/cms/media/publications/downloads/632_RU.pdf