Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №02 (06) DOI of Article
10.15407/sem2019.02.07
2019 №02 (08)

Сучасна електрометалургія 2019 #02
Сучасна електрометалургія, 2019, #2, 43-49 pages

Journal                    Сучасна електрометалургія
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 2, 2019 (June)
Pages                      43-49


Механічні властивості дисперсних і шаруватих композиційних матеріалів на основі міді та молібдену

Н.І. Гречанюк1, В.Г. Гречанюк2


1Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. 03142, м. Київ, вул. Кржижанівського, 3. E-mal: dir@ipms.kiev.ua
2Київський національний університет будівництва та архітектури. 03037, м. Київ, Повітрофлотський просп. 31. E-mail: knuba@knuba.edu.ua

Проаналізовано вплив технологічних факторів (матеріалу, рівня і форм шорсткості поверхні, на яку здійснюється конденсація; матеріалу і товщини розділового шару; температури підкладки; глибини і динаміки зміни вакууму; хімічного складу і швидкості випаровування вихідних матеріалів; кута падіння парового потоку на поверхню конденсації) на зміну механічних властивостей конденсованих з парової фази композиційних матеріалів Cu–Mo з концентрацією молібдену від 0 до 46,5 мас. %. Бібліогр. 9, табл. 2, рис. 3.
Ключові слова: електронно-променеве випаровування-конденсація; псевдосплави; мідь; молібден; механічні властивості

Received:                11.04.19
Published:               13.06.19


Література

1. Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г., Хоменко Е.В. и др. (2016) Современные композиционные материалы для коммутационной и сварочной техники. Сообщение 2. Применение методов высокоскоростного испарения в вакууме для изготовления электрических контактов и электродов. Автоматическая сварка, 2, 41–47.
2. Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г. (2018) Конденсированные из паровой фазы дисперсные и слоистые объемные нанокристаллические материалы на основе меди и молибдена. Сообщение 1. Структура и фазовый состав. Современная электрометаллургия, 1, 42–53.
3. Гречанюк Н.И., Осокин В.А., Гречанюк И.Н. и др. (2006) Композиционные материалы на основе меди и молибдена для электрических контактов, конденсированных из паровой фазы. Структура, свойства. Технология. Часть 2. Основы электронно-лучевой технологии получения материалов для электрических контактов. Там же, 2, 8–17.
4. Гречанюк В.Г. (2013) Фізико-механічні основи формування конденсованих з парової фази композиційних матеріалів на основі міді: дис. … д-ра хім. наук. Київ, ІПМ.
5. Гречанюк І.М. (2007) Структура, властивості і електронно-променева технологія отриманих композиційних матеріалів Cu–Mo–Zr–Y для електричних контактів: дис. … канд. техн. наук. Київ, ІПМ.
6. Демчишин А.В. (1981) Структура и свойства толстых вакуумных конденсатов металлических и неметаллических материалов и научные основы их получения: автореф. дис. … д-ра техн. наук. Киев, ИЭС им. Е.О. Патона.
7. Рабинович В.А., Хавин З.Я. (1978) Краткий химический справочник. Химия, Ленинградское отделение.
8. Мінакова Р.В., Гречанюк М.І., Затовський В.Г. та ін. (2010) Про деякі особливості структури і властивості товстих парофазних конденсатів на основі міді і заліза. Электронная микроскопия и прочность материалов, 17, 37–44.
9. Осокин В.О. (1990). Структура, свойства и электронно-лучевая технология получения композиционных материалов на основе меди: дис. … канд. техн. наук. Киев, ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины.