Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №02 (05) DOI of Article
10.15407/sem2019.02.06
2019 №02 (07)

Сучасна електрометалургія 2019 #02
Сучасна електрометалургія, 2019, #2, 35-42 pages

Journal                    Сучасна електрометалургія
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 2, 2019 (June)
Pages                      35-42


Сучасні технології виплавки і розливання сталі EA1N Для виробництва залізничних осей

О.І. Панченко1, С.Г. Кийко1, М.І. Гасік2, А.С. Сальніков1, Г.В. Левченко3, А.П. Горобець2, Ю.С. Пройдак2, Ю.В. Клімчік4


1 ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь». 69008, м. Запоріжжя, шосе Південне, 81. E-mail: info@dss.com
2 Національна металургійна академія України. 49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4. E-mail: tehnosplavy@ua.fm
3Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. 49050, м. Дніпро, площа Академіка Стародубова, 1. E-mail: office.isi@nas.gov.ua
4ТОВ «МЗ «Дніпросталь». 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21. E-mail: office@interpipe.dp.ua

Узагальнено проблемні питання вдосконалення технології виробництва і якості осьової сталі EA1N відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 31334–2007, гармонізованого з положеннями європейських стандартів EN 13260 і EN 13261 для виробництва осей тягових і причіпних вагонів. Викладено особливості наскрізних технологічних схем виробництва на українських підприємствах чорнових осей в нормалізованому стані, способів виплавки сталі, параметрів обробки металу на УКП з вакуумуванням і без вакуумування, розливання металу у виливниці і на МБЛЗ. Проаналізовано маршрутні схеми виготовлення залізничних осей з електросталі (зливки, круглі заготовки МБЛЗ), блюмів киснево-конвертерної сталі. Охарактеризовані несуцільності структури вихідних заготовок, результати УЗК центральної пористості вихідних заготовок і способи її усунення в процесі деформаційних переділів при куванні і прокатці осьових заготовок, відзначені програмні напрямки підвищення якості залізничних осей до рівня, що забезпечує їх експлуатацію при навантаженні 27...30 т. Бібліогр. 14, табл. 6, рис. 1.
Ключові слова: залізничні осі; електросталь; стандарт; технологія виплавки; позапічна обробка; розливання; зливки; безперервно-лита заготовка; блюми; деформаційний переділ; термообробка

Received:                31.07.19
Published:               13.06.19


Література

1. Гасик М.И., Сальников A.C., Пересаденко О.В., Лоза В.В. (2009) Разработка и промышленное освоение сквозной технологии производства кованых черновых осей из электростали EA1N (35Г). Современная электрометаллургия, 4, 40–48.
2. Тумко А.Н., Логозинский И.Н., Пересаденко О.В. и др. (2010) Исследование технологических схем производства профильных осевых заготовок для подвижного состава железных дорог. Металлургическая и горнорудная промышленность, 4, 40–43.
3. Левченко Г.В., Балахонова Т.В., Нефедьева Е.Е. и др. (2016) Обеспечение качества железнодорожных осей, изготовленных из непрерывнолитых заготовок различного сечения. Там же, 1, 29–33.
4. Левченко Г.В., Ершов С.В., Демина Е.Г. и др. (2018) Трансформация дендритной структуры на всех этапах производства железнодорожных осей. Там же, 2, 74–76.
5. Фаст Дж.Д. (1975) Взаимодействие металлов с газами. Т. 2. Кинетика и механизм реакций. Mосква, Металлургия.
6. Johnson Е. W., Hill M.L. (1960) The diffusivity of hydrogen in alpha iron. Transactions of the metallurgical society of AIME, 218(12), 1104–1112.
7. Hudson R.M., Riedy K.J., Stragand G.L. (1962) Influence of specimen geometry and surface roughness on hydrogen behavior in steel. Corrosion, 18(2), 79–84.
8. Бондарєв O.M., Горобець В.Л., Мямлін С.В. та ін. (2010) Порівняльні випробування з визначенням залікових напружень в напівоброблених осях. Вісник ДНУЗТ ім. Академіка В. Лазаряна, 34, 16–21.
9. Демина Е.Г., Грицай Т.В., Нефедьева Е.Е., Мединский Г.А. (2010) Влияние режимов деформации слитка на однородность микроструктуры железнодорожных осей. Тез. докл. науч.-практ. конф. «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта». 15–16 апреля 2010 г., Днепропетровск, ДНУЗТ, сс. 281–282.
10. Есаулов Г.А., Гасик М.И., Пройдак Ю.С., Горобец А.П. (2015) Промышленное освоение инновационной сквозной технологии производства цельнокатаных железнодорожных колес из непрерывнолитой заготовки. Совершенствование производства стали, труб и железнодорожных колес. Величко А.Г. и др. (ред.). Днепропетровск, ЧМП «Экономика», сс. 25–28.
11. Бороненко Ю.П., Орлова А.М. (2007) Разработка тележек грузовых вагонов с осевой нагрузкой 30 тс. Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты. Сб. науч. ст. ПГУПС, 5–12.
12. Бороненко Ю.П., Ромен Ю.С., Певзнер В.О. (2013) Основные требования к вагонам и пути повышения осевых нагрузок до 27 тс и выше. Сб. тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. «Подвижной состав XXI века», г. Санкт-Петербург, сс. 8–9.
13. Манашкин Л.А., Мямлин С.В., Приходько В.И., Жизко В.В. (2011) К вопросу о представлении движения колесной пары в задачах движения вагонов. Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты. Сб. науч. ст. ПГУПС, 45–52.
14. Рейдемейстер А.Г., Костенко Ю.А. (2015) Определение циклической вязкости разрушения оси колесной пары. Тез. докл. науч.-практ. конф. «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта», 14–15 мая 2015 г., г. Днепропетровск, ДНУЗТ, сс. 49–50.