Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №02 (04) DOI of Article
10.15407/sem2019.02.05
2019 №02 (06)

Сучасна електрометалургія 2019 #02
Сучасна електрометалургія, 2019, #2, 27-34 pages

Journal                    Сучасна електрометалургія
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 2, 2019 (June)
Pages                      27-34


Структура та властивості жароміцного ПСЕВДО-α-титанового сплаву системи Ti–Al–Sn–Zr–Mo–V–Si та його зварних з’єднань

С.Г. Григоренко, В.Ю. Білоус, Т.Г. Таранова, Е.Л. Вржижевський, В.А. Костін


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено структуру жароміцного псевдо-α-титанового сплаву і особливості формування структури зварних з’єднань, отриманих електронно-променевим зварюванням з різним фокусуванням променя. Зливок дослідного титанового сплаву виплавляли способом електронно-променевої тигельної плавки з електромагнітним перемішуванням. Такий спосіб дозволяє отримувати гомогенний розплав і після його охолодження однорідні за хімічним складом зливки. Вивчено вплив параметрів променя на форму і структуру металу шва, а також стійкість до утворення тріщин в титановому жароміцному сплаві. Визначено механічні властивості з’єднань при різних режимах електронно-променевого зварювання досліджуваного сплаву. Бібліогр. 11, табл. 2, рис. 8.
Ключові слова: жароміцні та титанові сплави; електронно-променева тигельна плавка; електромагнітне перемішування; зварне з’єднання; зливок; структура; властивості

Received:                22.04.19
Published:               13.06.19


Література

1. Колачев Б.А., Елагин В.И., Ливанов В.А. (2005) Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. Москва, МИСиС.
2. Колачев Б.А., Полькин И.С., Талалаев В.Д. (2000) Титановые сплавы разных стран. Москва, ВИЛС.
3. Колачева Б.А., Елисеев Ю.С., Братухин А.Г., Талалаев В.Д. (2001) Титановые сплавы в конструкциях и производстве авиадвигателей и авиационно-космической технике. Братухин А.Г. (ред.). Москва, МАИ.
4. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. (2009) Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. Москва, ВИЛС–МАТИ.
5. Солонина О.П., Глазунов С.Г. (1973) Жаропрочные титановые сплавы. Москва, Металлургия.
6. Аношкин Н.Ф., Сигалов Ю.М. (2002) Титановые сплавы с повышенной жаропрочностью. Технология легких сплавов, 1, 38–50.
7. Петрова Л.А., Гранкова Л.П. (1976) Высокопрочные сплавы титана. Металловедение и термическая обработка, 10, 60–64.
8. (2003) Titanium’2003: Science and Technology. Proc. 10th World Conf. on Titanium, 13–18 July 2003, Hamburg, pp. 1–5.
9. Ладохин С.В. (ред.) (2007) Электронно-лучевая плавка в литейном производстве. Киев, Сталь.
10. Хорев М.А. (1985) Упрочнение сварных соединений титановых сплавов, полученных электронно-лучевой сваркой. МиТОМ, 1, 52–54.
11. (1982) Фрактография и атлас фрактограмм. Справочник. Москва, Металлургия.