Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №04 (03) DOI of Article
10.15407/sem2019.04.04
2019 №04 (05)

Сучасна електрометалургія 2019 #04
Сучасна електрометалургія, 2019, #4, 26-31 pages

Journal                    Современная электрометаллургия
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 4, 2019 (November)
Pages                      26-31
 

Формування витратних електродів з брикетованого губчастого титану в електронно-променевій установці

С.В. Ахонін1, О.М. Пікулін1, В.О. Березос1, А.Ю. Северин1, О.Г. Єрохін2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. е-mail: office@paton.kiev.ua
2ДП «НВЦ «Титан» ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України». 03028, м. Київ, вул. Ракетна 26. е-mail: titan_paton@gmail.com

На спеціалізованій електронно-променевій установці проведено комплекс дослідницьких робіт по оплавленню поверхневого шару витратних електродів з брикетованого губчастого титану марки ТГ110. З метою оцінки підвищення міцності витратного електрода проводили електронно-променеве оплавлення як всього його поверхневого шару, так і лише поздовжніх ділянок. За результатами проведених робіт встановлено, що поверхневий шар повністю проплавлений на глибину до 13 мм для електродів з частково обробленою сфокусованим електронним променем поверхнею та до 9 мм для електродів з повністю обробленою розгорнутим електронним променем поверхнею, а метал оплавленого шару характеризується литою структурою з відсутністю порожнин і нещільностей з вмістом газових домішок на рівні вимог стандартів. За експериментальними даними розраховано коефіцієнти запасу міцності оброблених електронним променем витратних електродів з пресованих брикетів губчастого титану. Показано, що частково оброблена сфокусованим електронним променем поверхня витратного електрода, сформованого з брикетованого губчастого титану з мінімальною глибиною проплавлення 6 мм, забезпечує достатні характеристики міцності електрода, які дозволять запобігти його руйнуванню під час процесу плавки в робочому просторі печі. Повністю оплавлений розгорнутим електронним променем поверхневий шар витратного електрода, сформованого з брикетованого губчастого титану мінімальною товщиною 4 мм, забезпечить достатні характеристики міцності електрода та буде перешкоджати насиченню внутрішніх шарів губчастого титану електрода вологою при його перебуванні на відкритому повітрі. Бібліогр. 10, табл. 1, рис. 8.
Ключові слова: електронно-променеве оплавлення; витратний електрод; електронно-променева гармата; поверхневий шар; глибина проплавлення; коефіцієнт запасу міцності
 
Received:                28.11.19
Published:               23.09.19
 

Список літератури

1. Патон Б. Е., Тригуб Н. П., Ахонин С. В., Жук Г.В. (2006) Электронно-лучевая плавка титана. Киев, Наукова думка.
2. Белов В.Д., Фадеев А.В., Иващенко А.И., Бельтюкова С.О. (2013) Технология вакуумной плавки и литья. Вакуумная плавка и производство фасонных отливок из титана и титановых сплавов. Москва, Изд. дом МИСиС.
3. Ивченко З.А., Лунев В.В. (2010) Изготовление и использование прессованных титановых брикетов. Нові матеріа­ли і технології в металургії та машинобудівництві, 1, 90–92.
4. Медовар Л.Б., Саенко В.Я., Рябинин В.А. (2009) Получение расходуемых электродов из титановой губки для производства слитков способами ЭШП и ДШП. Современная электрометаллургия, 3, 23–25.
5. Альтман П.С., Гончаров А.Е. (2008) Способ получения расходуемого електрода. ОАО «Корпорация ВСМПО-­АВИСМА». РФ, Пат. 2331679.
6. Ночовная Н.А., Алексеев Е.Б., Ясинский К.К., Кочетков А.С. (2011) Специфика плавки и способы получения слитков интерметаллидных титановых сплавов с повышенным содержанием ниобия. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение», SP2, 53–59.
7. Моделкин Ю.И., Торхов Г.Ф., Латаш Ю.В., Тагер Л.Р. (1981) Исследование плазменно-дугового переплава поверхностного слоя электродов для ВДП из жаропрочного сплава ЭИ698. Специальная электрометаллургия, 47, 106–111.
8. Латаш Ю.В., Матях В.Н., Воронин А.Е. (1981) Исследование процесса электрошлаковой зачистки поверхности металлических заготовок. Там же, 46, 11–18.
9. Тригуб Н.П., Жук Г.В., Пикулин А.Н. и др. (2003) Электронно-лучевая установка УЭ-185 для оплавления поверхностного слоя слитков. Современная электрометаллургия, 3, 12–14.
10. Илларионов А.Г., Попов А.А. (2014) Технологические и эксплуатационные свойства титановых сплавов: учебное пособие. Екатеринбург, Издательство Уральского университета.